Missbrukarens perspektiv –<br>Och hur tar vi vara på det?

Mötesplats U-FOLD sätter nu fokus på det alltför ofta förbisedda brukarperspektivet. Vi tar bland annat del av erfarenheter och insikter från en före detta missbrukare som klarat resan till ett drogfritt liv.

Läs rapport här: http://www.ufold.uu.se/Nyhet/?tarContentId=245293

Plats: Katedralkaféet, Uppsala (karta)
Tid: Torsdag 23 maj 2013, kl. 9.00-12.00
Övrigt: U-FOLD bjuder på enklare frukost 8.45-9.00

Missbrukarens perspektiv

Inklusion och empowerment är populära begrepp. Inte minst då missbrukaren ska motiveras till en livsstilsförändring. Men hur är det i praktiken? Tas missbrukarens egna motiv till vara? Inkluderas brukaren i berättelsen om narkomanen? Finns överhuvudtaget kunnandet att göra det? I C-uppsatsen Den kriminelle missbrukaren beskrivs bristfällig forskning och kunskapsluckor kring före detta kriminella brukarens perspektiv på vägen ut ur, och livet efter missbruk och kriminalitet.

Mötesplats U-FOLD sätter nu fokus på det alltför ofta förbisedda brukarperspektivet. Vi tar bland annat del av erfarenheter och insikter från en före detta missbrukare som klarat resan till ett drogfritt liv. Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz talar om vikten av och svårigheter med inklusion, vi lyssnar till professionella brukarinflytande-samordnare och självklart ger vi plats för ett panelsamtal där en rad olika perspektiv möts.

Välkommen att lyssna på, samtala med och ställa frågor till före detta brukare, forskare, vårdare och politiker!
 

Program (reservation för ändringar)

8.45          Lokalen öppnar, U-FOLD bjuder på enklare frukost

9.00          Fred Nyberg, Professor, koordinator U-FOLD
                 Välkommen och introduktion

9.10          Yvonne Brokvist, vägledare, före detta missbrukare
                 Modet, möjligheten och makten att förändra sitt liv

10.00        Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen
                 Det svåra med inklusion

10.20        Klas Sundström, Brukarinfl. samordnare, SLSO Psykiatrin Södra
                 Brukarinflytande i vården

10.40        Yvonne Zätterman Åberg, Bromma stadsdelsförvaltning
                 Brukarrevision - Att förändra det oföränderliga
 

11.00        Panelsamtal: Hur tillvaratar vi på bästa sätt brukarens perspektiv?

                 Samtalsledare:
                 Elisabet Alphonce
                 Utredningssekreterare, Psykiatridivisionen, Akademiska
                 Marie-Louise Sahlberg, skådespelare, Hjärnkollsassistent

                 Alf Ahlstedt, vice ordförande, Knivsta socialnämnd
                 Leif Grönbladh, programchef, Beroendekliniken
                 Gunvi Haggren, förbundssekreterare, Verdandi
                 Berne Stålenkrantz, ordförande, Svenska Brukarföreningen
                 Klas Sundström, Brukarinfl. samordnare, SLSO Psykiatrin Södra
                 Yvonne Zätterman Åberg, Bromma stadsdelsförvaltning

Mer läsning
Det svåra med inklusion
, Svenska Brukarföreningen
Att förändra det oföränderliga, Ersta Sköndal högskola
Den kriminelle missbrukaren, Stockholms universitet
Före detta missbrukares motiv till att sluta missbruka, Örebro universitet