Riskbruk, missbruk och beroende: om samsjuklighet

Torsdag 16 december inbjuds till webbinarium Riskbruk, missbruk och beroende: om samsjuklighet. Få fördjupad och breddad kunskap och förståelse för samsjuklighet och beroende och ta del av lokala exempel på hur man arbetar i olika verksamheter.

Riskbruk, missbruk och beroende

Tid  16 december 2021, kl. 09.00–12.00
Plats Webbinarium i Teams
Se Information & Anmälan

Om samsjuklighet • En introduktion

I detta webbinarium fördjupar och breddar du din förståelse av komplexiteten inom temat psykiatrisk samsjuklighet och beroende.

Du tar del av en presentation av samsjuklighetsutredningen (slutbetänkande 30 november), hör mer om stöd och behandling samt tar del av exempel på hur vi jobbar i vårt län med samsjuklighet och beroende.

Seminariet är främst för dig som är medarbetare, chef eller strateg/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i ditt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende.

Arrangörer: FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-01-04