Så kan skolan ge stöd till elever med missbrukande föräldrar

Tisdag 14 november inbjuder Uppsala universitet och Region Uppsala till konferens Om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar med missbruksproblem.

Tid: Tisdag 14 november 2017, kl. 08.30–16.00
Plats: Ihresalen, Thunbergsvägen 3 H, Uppsala

Kontakt:
Karin Alexanderson, Uppsala universitet, 073-802 61 97
Agnetha Hammerin, Region Uppsala, 072-555 43 94
 

Så kan skolan ge stöd till elever med missbrukande föräldrar

Tisdag 14 november 2017 inbjuder Uppsala universitet och Region Uppsala till konferens Om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar med missbruksproblem. Vid konferensen presenteras erfarenheter från Skol-BIM-projektet 2015–2017 – ett samarbete mellan Region Uppsala/FoU, Uppsala universitet och fyra skolor i Uppsala län.

Skol-BIM-projektet har till syfte att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn som lever i familjer där en vuxen har problem med missbruk så att de ska uppnå kunskapsmålen och förbättra sina möjligheter till ett gott liv, här och nu och som vuxna.

Konferensen vänder sig främst till politiker och verksamma inom skola samt skolans samverkanspartners såsom socialtjänst och Barn och ungdomspsykiatri.

Innehåll

  • Resultat från intervjuer med ungdomar om hur föräldrars missbruk påverkat dem och deras skolgång och hur de ser på skolans stöd.
  • Vad skolans dokumentation kan säga oss om stödet till dessa elever.
  • Fyra skolors lokala utvecklingsarbete tillsammans med forskare, praktiker och de hand­lingsplaner detta lett till. Ungdomar i referensgrupp till projektet.
  • Har utvecklingsarbetet stärkt skolornas förmåga att upptäcka dessa barn och ungdomar?
  • Hur arbetar vi vidare? – Dialog med politiker, chefer från skola och socialtjänst, regionalt och lokalt.


Läs: Anmälan och fullständigt program