Kraftsamling för psykisk hälsa – Kickoff 21 september

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till digital Kickoff för Kraftsamling för psykisk hälsa. I webbsändningen berättar vi om ett urval av de 40 initiativ som ingår Kraftsamlingen. Vi vänder oss till dig som arbetar med psykisk hälsa inom kommun, region, myndighet eller frivilligorganisation.

Datum: Tisdag 21 september, kl.13.00–14.45
Plats: Webbsändning på denna länk (Webbsändningen spelas in och är tillgänglig i 14 dagar efter sändningsdatum)
Kostnad: Kostnadsfritt, ingen föranmälan

Sveriges Kommuner och Regioners initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa samlar över 550 aktörer från hela samhället för att gemensamt arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle, rustade individer och ett skyddsnät med tätare maskor.

I denna webbsändning berättar vi om ett urval av de 40 olika initiativen inom Kraftsamlingen. I samtal med några av de ledande företrädarna från de olika delarenorna/arbetsgrupperna får vi ta del av arbetet och höra om hur vi kan möta de olika utmaningarna tillsammans. Läs mer om kraftsamlingen på www.skr.se/kraftsamling

Varmt välkomna!

Program & Information

Senast uppdaterad: 2021-11-26