Ungas missbruk & Aktuella aspekter på behandlingsstrategier

U-FOLD och Regionförbundet Uppsala län anordnar en temadag om ungas missbruk för att öka kunskapen inom området. Vi vänder oss till förtroendevalda, praktiker och dig som helt enkelt är intresserad. Varmt välkommen!

Tid: 27 mars, 2014, kl. 09.00 – 16.30
Lokal: Grönvallsalen, Akademiska Sjukhuset, ing. 70

Ungas missbruk & Aktuella aspekter på behandlingsstrategier

Missbruksutredningens rapport om ungdomar och missbruk konstaterar en snabb utveckling inom området de senaste tjugo åren. Forskare är idag överens om att ungdomars missbruksproblematik måste betraktas som en egen disciplin och att ungdomar kan inte ses som ”små vuxna”.

Exempel på skillnader mellan ungdomar och vuxna är missbruksmönster, samsjuklighet, familjemönster, mottaglighet för social påverkan, konsekvenser av missbruk och möjlighet att tillgodogöra sig behandling. Effektiv behandling av ungdomar med missbruk identifierar och lägger tonvikt vid målgruppens särskilda karaktäristika och behov.

Program (reservation för ändringar)

08.30    Registrering, kaffe/the

09.00    Välkomna och inledning
            Lena Chirico, FoU-samordnare, Regionförbundet Uppsala län
            Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator U-FOLD

09.10    Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
            Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator U-FOLD

09.30    Aktuellt missbruksmönster bland unga 
            Jonas Raninen, utvärderare, CAN

10.00    Kaffepaus

10.30    Alkohol, cannabis och nätdroger – Skadeeffekter 
            Maria Ellgren, forskare, Uppsala universitet

11.15    Att komma ifrån cannabismissbruk
            Thorbjörn Forkby, lektor, Göteborgs universitet

12.15    Lunch

13.30   Arv och miljö – Hur påverkar det och vad kan göras? 
           Kent W Nilsson, professor, Centrum för Klinisk Forskning Västmanland

14.30   Kaffepaus

15.00   Vårdinsatser för unga med missbruk och beroende 
           Anders Tengström, forskare, Karolinska institutet

16.20  Avslutning 
          Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator U-FOLD