De anhörigas situation vid missbruk och beroende

Tisdag 4 februari inbjuder U-FOLD och en rad ideella organisationer dig att ta del av och diskutera de stödinsatser som görs för de 1,5 miljoner svenskar som har en anhörig med missbruk- eller beroendeproblematik.

Datum: Tisdag 4 februari 2014, kl. 9.30-13.00
Plats: Blåsenhus, Gunnar Johansson-salen, 14:K120 (karta)
Övrigt: Fri entré

De anhörigas roll vid missbruk och beroende

Sveriges fler än 300 000 missbrukare har i genomsnitt fem anhöriga. Gruppen utgör därmed fler än 1,5 miljoner barn och vuxna som ofta utsätts för både stor och svår påverkan. Deras behov av stöd är omfattande och Sveriges kommuner är skyldiga att ge anhörigstöd. Forskning visar att vid dessa insatser är ett familjeperspektiv av största vikt, men en rad rapporter beskriver kommunernas arbete som bristfälligt.

I dag utförs stora och viktiga insatser av ideella organisationer, men frågan vi måste ställa oss är om det är ett långsiktigt hållbart sätt att hantera de anhörigas behov. U-FOLD belyser med detta seminarium de ideella organisationernas arbete och lyfter samtidigt frågan hur vi på bästa sätt kan bemöta de anhörigas behov. Varmt välkommen!

Program (reservation för ändringar)

09.00   Registrering

09.30   Välkomnande och inledning
           Fred Nyberg, Professor, Koordinator för U-FOLD

09.40   ”Jag kan tackla mina känslor i ett ljusare perspektiv”
           Erfarenheter och resultat från Ersta Vändpunktens arbete med anhöriga till missbrukare.
           Aktuell forskning kring anhörigas situation.
           Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef Ersta Vändpunkten

10.10   Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt
           Att hjälpa barn och ungdomar i alkohol- och drogberoende familjer - Fallgropar och möjligheter.
           Olivia Trygg, Generalsekreterare, Trygga barnen

10.30   FMN - Vårt arbete, vår vision och verkligheten.
           Margareta Nyström, ordförande, FMN

10.50   Kaffe och smörgås

11.10   Att vara anhörig till en missbrukare
           
Att vägleda anhöriga när någon i deras närhet börjat missbruka droger.
           Arbete mot medberoende bland anhöriga till missbrukare.
           Lena Larsson, Förbundsordförande, Anhöriga Mot Droger

11.30   Kamratstöd och lokalt samarbete kring barn i familjer med missbruk
           Så arbetar vi - Erfarenheter och tips.
           Mona Örjes, Verksamhetskonsulent, IOGT-NTO Uppsala län

11.50   “Vår viktigaste uppgift är att stötta anhöriga till människor med schizofreni”
          
Schizofreniförbundet är en av staten erkänd handikappförening – vad innebär det och hur arbetar vi?
           Ann-Louise Carleson, Ordförande IFS, Uppsala Län, Schizofreniförbundet          

12.10   Panelsamtal: De anhörigas roll vid missbruk och beroende
           Medverkande:
           Dagens talare
           Agneta Trygg, styrelseordförande, Trygga barnen

13.00   Avslutning

           Moderator: Myron Zaluha, Uppsala universitet