Almedalen 2023: Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling

Fredag 30 juni sätter U-FOLD fokus på den artificiella intelligensens potentiella betydelse för minskad droganvändning och bättre beroendebehandlingar. Välkommen till en framsynt diskussion om hur vi kan utnyttja de självlärande maskinerna i en rad aktuella utmaningar.

Almedalen 2023: Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling

Plats  B-huset, B24, Cramérgatan 3, Visby
Tid  Fredag 30 juni, kl. 14.30–15.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2023

MEDVERKANDE

Jennie Claesson, Kommunalråd, Uppsala kommun, (L)
Katarina Goscpic, Forskare och Läkare, KI, KS
Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet
Sara Lindholm, Chef, Ersta sjukhus
Fred Nyberg, Professor e.m. Uppsala universitet
Charlotta Rehnman-Wigstad, Direktör, CAN
Karin Sundin, Riksdagsledamot (S), Styrelseordförande, Tankesmedjan Tiden
Maria Winquist, Produkt- och marknadschef, Kontigo Care

(Med reservation för ändringar)

KAN AI BIDRA TILL MINSKAD DROGANVÄNDNING OCH BÄTTRE BEHANDLING?

AI  har idag nått beroendevården där den förstärker kontakten mellan patient och vårdgivare. Men den snabba utvecklingen är inte helt oproblematisk: Hur vet vi säkert att rekommendationer baseras på representativa underlag när allt fler vårdbeslut överlåts åt självlärande system? Och hur upprätthåller vi tilliten mellan patient och läkare när såväl verktyg som behandlingar blir allt mer komplexa?

AI påverkar även handeln med narkotika. Försäljare av illegala preparat är ständigt närvarande på de sociala forum där våra unga vuxna interagerar, och allt fler vittnar om hur de via populära plattformar utan svårighet hittar och köper illegala droger. Mediaföretagen och polisen försöker vidta åtgärder, men ligger ofta steget bakom de kriminella krafterna. Å andra sidan ökar de självlärande maskinerna samhällets kapacitet att snabbt identifiera och narkotikaklassa nydesignade preparat.

Seminariet Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling? samlar experter från forskning, vård och organisationer som tillsammans med beslutsfattare belyser möjligheterna att med självlärande maskiner stävja tillgången till narkotika och stärka relationen mellan patient och vård.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-15