Almedalen 2022: Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling?

Söndag 3 juli sätter U-FOLD fokus på Artificiell intelligens, narkotika och vård. Tre högaktuella begrepp som har mer gemensamt än du kanske anar. Välkommen till en framsynt diskussion om hur vi kan utnyttja de självlärande maskinerna mot narkotikahandeln och för bättre behandlingar.

U-FOLD sätter fokus på Artificiell intelligens

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Söndag 3 juli 2022, kl. 15.00–16.00
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2022

Läs även  Självlärande maskiner ska visa vägen till bättre läkemedelsbehandlingar

MEDVERKANDE

Katarina Goscpic, Forskare, Läkare, KI
Sara Lindholm, Chef, Ersta sjukhus
Fred Nyberg, Professor e.m. Uppsala universitet
Charlotta Rehnman-Wigstad, Direktör, CAN
Jonas Segersam, Kommunalråd (KD), Uppsala kommun
Maria Winquist, Produkt- och marknadschef, Kontigo Care

Moderator: Mathias Hallberg, Professor, Ordförande, U-FOLD

(Med reservation för ändringar)

Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling?

1950 väckte den brittiske matematikern Alan Turing i sin artikel Computing Machinery and Intelligence frågan huruvida maskiner kan tänka. Sju decennier senare är den artificiella intelligensen så integrerad i vår vardag att vi knappt reagerar när robotdammsugaren smyger förbi.

AI har även hittat in i beroendevården där den förstärker kontakten mellan patienten och vårdgivaren. Men den snabba utvecklingen är inte helt oproblematisk: Vet vi till exempel säkert att rekommendationer baseras på representativa underlag när allt fler vårdbeslut överlåts åt självlärande system? Och hur upprätthåller vi tilliten mellan patient och läkare när såväl verktyg som behandlingar blir allt mer komplexa?

Artificiell intelligens påverkar även handeln med narkotika. Försäljare av illegala preparat är ständigt närvarande på de sociala forum där våra unga vuxna interagerar, och allt fler vittnar om hur de via populära plattformar utan större svårighet hittar och köper illegala droger. Mediaföretagen och polisen försöker vidta åtgärder, men ligger ofta steget bakom de kriminella krafterna. Å andra sidan ökar de självlärande maskinerna samhällets kapacitet att snabbt identifiera och narkotikaklassa nydesignade preparat.

Vid seminariet Kan AI bidra till minskad droganvändning och bättre behandling? samlar vi experter från forskning, vård och organisationer som tillsammans med beslutsfattare belyser möjligheterna att med självlärande maskiner stävja tillgången till narkotika och stärka förtroendet mellan patient och vård.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-31