Almedalen 2018: Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp

Torsdag 5 juli sätter U-FOLD fokus på Sveriges över en miljon anhöriga till missbrukare. Barn och vuxna som utsätts för stor och svår påverkan. Många utvecklar ett medberoende, och kommunerna är skyldiga att ge anhörigstöd, men arbetet beskrivs som bristfälligt.

Plats  Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid  Torsdag 5 juli 2018, kl. 13.00–14.00
Kontakt  Fred Nyberg, Uppsala universitet

Medverkande
Charlotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare
Ida Högström, föreläsare, Medberoende-podden
Annika Jankell, journalist
Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet

Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp

Sveriges fler än 300 000 missbrukare har i genomsnitt fem anhöriga, totalt fler än en miljon barn och vuxna som ofta utsätts för både stor och svår påverkan. Bland de anhöriga finns en grupp som kategoriseras som medberoende, där den som lever med en missbrukare anpassar både beteende och personlighet i ambitionen att hjälpa.
– 2014 väckte SVT:s dokumentärserie Djävulsdansen stor uppmärksamhet kring just medberoende. Serien bidrog även till att exponera vidden av problematiken, liksom att vi behöver mer kunskap, resurser och forskning, konstaterar Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning.

En återkommande uppmaning till samhälle och individer är att våga se, fråga, stå kvar och agera så snart vi uppfattar signaler på beroende och medberoende. Annika Jankell, journalist och en gång i en relation med en tablettmissbrukande man, har tidigare berättat om hur hon trots vetskap valde att tro på mannens bortförklaringar.
– Jag försökte skydda och rädda honom, att det vore ett svek att lämna ut honom men det var ju helt feltänkt. Till sist sökte och fick jag professionellt stöd och var tre år senare redo att gå vidare, men vi måste tillsammans hjälpas åt att ta bort skuldkänslan inför att göra sin älskade en tjänst, menar Annika Jankell.

Gruppens behov av stöd är omfattande och Sveriges kommuner är skyldiga att ge anhörigstöd. Forskning visar att vid dessa insatser är ett familjeperspektiv av största vikt, men upprepade rapporter har beskrivit kommunernas arbete som bristfälligt. Vid seminarium Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp deltar forskare, utredare samt personer med egen erfarenhet av medberoende, för att samtala kring vägen framåt.


Mer information  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54781
Läs även  Vägen till Almedalen