Almedalen 2018: Jämlik beroendevård – Finns den?

Tisdag 3 juli sätter U-FOLD fokus på svensk beroendevård, ett fält som väckte debatt när den narkotikarelaterade dödligheten sköt i höjden. Nu tycks utvecklingen åter peka åt rätt håll, men alltjämt kvarstår stora utmaningar.


Plats  Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid  Tisdag 3 juli 2018, kl. 14.30-16.00 
Kontakt  Mathias Hallberg, Uppsala universitet

Medverkande
Penilla Gunther, suppleant (KD), Riksdagens Socialutskott
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården
Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare, Socialstyrelsen
Charlotte Skoglund, överläkare, Akademiska sjukhuset, Karolinska Institutet
Anna-Lena Sörenson, vice ordf. (S), Riksdagens Socialutskott
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
Claes Nordenson, U-FOLD, Uppsala universitet - moderator

Jämlik beroendevård - Finns den?

”Missbruksvården är illavarslande ojämlik” konstaterade Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen, då myndigheten i december 2017 publicerade sin jämförande kartläggning av tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser vid beroende. Ansvaret för missbruksvård delas idag i första hand mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men trots lagstadgad skyldighet om samarbete saknar nästan hälften av landets kommuner överenskommelse om samverkan med Regionen.
– Vår rapport ger en bild av en missbruks- och beroendevård som i flera avseenden bör utvecklas. Personer med skadligt bruk eller beroende behöver ofta hjälp från både sjukvård och socialtjänst, vilket förutsätter samarbete om ingen ska falla mellan stolarna. Likväl ser det väldigt olika ut i landet, och de insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna kommer långt ifrån alla till del, säger Marianne Agestam, projektledare för rapporten.

Behandling och vård av beroende väckte stor debatt redan 2015 då EU:s narkotikabyrå EMCDDA meddelade att narkotikadödligheten i Sverige – efter att ha mer än fördubblats på tio år – var näst högst i hela EU. Majoriteten av dödsfallen var opioidrelaterade, varav de flesta var oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser. I fjol minskade dock antalet dödsfall för första gången på tio år, vilket indikerar att utvecklingen kan vara på väg åt rätt håll.
– Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk är bland de främsta i världen, och för att komma till rätta med narkotikarelaterad dödlighet förordas nu även ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem. Dessutom understryks behovet av naloxon, ett motgift mot opioidöverdoser, som bör tillgängliggöras för personer i riskzonen, närstående och personal vid polisen och socialtjänsten. Fortfarande kvarstår frågor om effektiv implementering och behandling av somatisk samsjuklighet som hepatit C bland missbrukare, men utgångsläget för svensk beroendevård är alls inte nattsvart, menar Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Uppsala unversitet.

Vid seminarium Jämlik beroendevård – Finns den? belyser U-FOLD tänkbara vägar till en rättvis missbruksvård, och framför allt: hur fler liv ska kunna räddas. Välkommen att ta del av aktuell kunskap, utmaningar och möjligheter i beroendefältets kanske mest relevanta fråga.
 

Mer information  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54771
Läs även  Vägen till Almedalen