Almedalen 2018: Mobiltelefon, internet, sociala media & beroende

Måndag 2 juli sätter U-FOLD fokus på våra digitala vanor. Internet och mobiltelefoner har på många sätt förenklat vår tillvaro, men vad händer när bruk övergår i beroende?
 


 

Plats  Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid  Måndag 2 juli 2018, kl. 16.00–17.30
Kontakt  Fred Nyberg, Uppsala universitet

Medverkande

Katarina Graffman, antropolog, Inculture, Sigtuna
Annika Jankell, journalist
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS
Klara Linder, (S), digital kommunikatör, LO
Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
Sara Skyttedal, (KD), kommunalråd, KD
Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig, SKL

Mobiltelefon, internet, sociala media & beroende

Med en mobiltelefon i handen tar vi effektivt hand om tillvarons många praktikaliteter. Vi håller kontakt med familj och vänner världen över, och när kvällen kommer scannar vi snabbt det vi inte hunnit under dagen. Men vad händer när digitala vanor övergår i missbruk och beroende? Och hur känner vi igen varningssignalerna innan det är för sent?
– Idag sover vi i genomsnitt en timme mindre per dygn jämfört med för tjugo år sedan. I en undersökning bland tonåringar i Uppsala län uppgav var tredje att de lider av sömnproblem, och våra ändrade nattvanor kan delvis härledas till ny teknik. Många, i synnerhet unga, tar med telefonen i sängen vilket är ett riskabelt beteende då sömnbrist bland annat hämmar hjärnans möjlighet att bearbeta intryck och påverkar vår metabolism negativt, berättar Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitet.

Studier visar också att svenska barn och ungdomar är mer stillasittande än jämnåriga i övriga Skandinaviska länder. I synnerhet tonårsflickor – som generellt räknas till de flitigaste användarna av sociala media – rör sig på en nivå där risk föreligger att utveckla övervikt och försämrad hälsa. Undersökningar pekar även på att unga som tillbringar mer än två timmar per dygn framför skärmar löper ökad risk att drabbas av depression. Men situationen är allt annat än hopplös menar många debattörer, det vi behöver är sätt att hantera våra nya vanor.
– Det är så lätt att vara rädd för det vi inte känner till, och att försöka begränsa är kanske den första naturliga åtgärden när man oroar sig för de av sina barns beteenden som man inte känner igen från sin egen barndom. Att istället ägna mer tid åt att förstå och lära känna den värld barnen växer upp i skulle troligen minska rädslorna. Engagerade och närvarande föräldrar är nu, och har alltid varit, en av de viktigaste hörnstenarna för välmående barn, konstaterar Katarina Graffman, antropolog.

Vid seminarium Mobiltelefon, internet, sociala media & beroende deltar flera av landets ledande experter inom området. Välkommen att ta del av aktuell kunskap och att diskutera en av beroendefältets mest intressanta frågor.

Mer information  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54769
Läs även  Vägen till Almedalen