Almedalen 2018: Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk?

Tisdag 3 juli sätter U-FOLD fokus på spelberoende, ett missbruk som snabbt kan få förödande effekter. I april presenterade regeringen sin proposition för omreglering av spelmarknaden, ett initiativ som både välkomnas och väcker förhoppningar.
 


Plats  Studentcentrum, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid  Tisdag 3 juli 2018, kl. 12.30-13.30
Kontakt  Mathias Hallberg, Uppsala universitet


Medverkande

Anne Berman, professor, Karolinska Institutet
Lennart Käll, vd, Svenska spel
Yasmine Larsson, riksdagsledamot (S), Riksdagen
Håkan Leifman, vd, CAN
Sara Lindholm, ordförande, Svenska spels fo-råd
Fred Nyberg, seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
Jonas Segersam, kommunalråd, (KD), Uppsala kommun
Mia Sundelin, administrativ chef, CAN

Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk?

Spel tillhör utan tvekan svenskarnas favoritsysselsättningar. Finns dessutom pengar i potten kan många av oss inte få nog. Enligt Folkhälsoinstitutets senaste studie finns närmare 165 000  problemspelare, varav 31 000 bedöms ha allvarliga problem. Unga män är välrepresenterade, men sedan en tid ökar även gruppen medelålders kvinnor kraftigt. Enligt Per Binde, socialantropolog vid Göteborgs universitet, drivs spelaren av fem krafter: Drömmen om ett bättre liv, Den intellektuella utmaningen, Den sociala dimensionen, Sinnespåverkan och, inte minst, Vinstchansen. Krafter som kan utgöra positiv motivation, men som vid spel om pengar lätt får en baksida.
– Problemspelare har motsvarande drivkrafter, men omvandlade till desperation, överskattande av skicklighetsfaktorn, utanförskap och tomhet. De pressas av ekonomiska bekymmer, längtan efter social tillhörighet och spänning i en flack tillvaro, säger Per Binde.

Resultaten av ett spelberoende kan snabbt bli förödande, både för spelaren, närstående och inte minst de ungefär 76 000 barn som lever i ett hushåll med spelproblem. Sedan 1 januari 2018 likställs spelmissbruk vid andra sorters missbruk, och kommuner och landsting åläggs att förebygga spelproblem samt att stödja och behandla personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Det är ett steg som kräver ökad kunskap, och 2017–2022 finansierar Forte forskningsprojektet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS). Dessutom har regeringen presenterat sin proposition för omreglering av den svenska spelmarknaden med grund i Spellicensutredningens betänkande, och förslaget väcker förhoppningar.
– Inga beslut är fattade, men hamnar spelbolagen under svensk tillsyn kan vi få lite ordning och reda på spelmarknaden. Det kan ge en mer ansvarstagande marknadsföring, att spelbolagen åläggs omsorgsplikt är bra och förmodligen blir inget sämre med den nya regleringen, resonerar Anders Nilsson, doktorand vid Karolinska Institutet i ett inlägg på spelforskning.se.

Vid seminarium Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk? samlar vi flera av landets ledande experter inom området. Välkommen att ta del av aktuell kunskap och att diskutera en del av beroendefältet som står inför stora förändringar.

Mer information  http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54770
Läs även  Vägen till Almedalen