Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S

Beroende – Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S belyser ungas relation till alkohol, utmaningar kring nätdroger, dopning och spelberoende samt skador av cannabis och tobak. Vi diskuterar även vårt framtida arbete.

Läs rapport från seminariet här

Lokal: Grönwallsalen, Akademiska Sjukhuset, ing. 70 (karta)
Tid: onsdag 8 maj, kl. 10.00–15.15
Övrig information: Fri entré

Arrangör: Regeringens ANDT-råd, U-FOLD

Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige

Onsdag 8 maj inbjuder Regeringens ANDT-råd och U-FOLD till seminariet Beroende – Dagsaktuell kunskap inom ANDT och S. Under dagen presenterar några av Sveriges främsta forskare och experter de senaste rönen om beroendets mekanismer kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Vi lyssnar även till ett profilstarkt panelsamtal kring det fortsatta arbetet. Seminariet filmas i sin helhet av UR-Samtiden i syfte att återutsändas i SVT/Kunskapskanalen.

Regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, ANDT-rådet, bildades 2008 med uppdrag att bistå regeringen i frågor med koppling till ANDT-området. I mars 2011 beslutade riksdagen om en samlad strategi för ANDT-politiken, vars övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

I april 2013 beslutade regeringen om det tredje årliga åtgärdsprogrammet inom ANDT-strategin. Programmet som sträcker sig till 2015 innehåller sju långsiktiga mål, de handlar bland annat om att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopning och tobak samt att öka tillgänglighet för vård och stöd av personer med missbruk och beroendevården. I programmet konkretiseras insatser för att bidra till att nå strategins mål.

Aktuellt program 8 maj

9.30        Registrering & kaffe

10.00      Inledning och välkomnande
              Britt Skogseid, vicerektor, Uppsala universitet
              Ragnwi Marcelind, statssekreterare, Socialdepartementet 

10.10      Kickar som leder till beroende – ett tvärvetenskapligt perspektiv
              Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, ANDT-rådet

10.40      Ungdom & alkohol – Aktuella frågor ur ett samhällssocialt perspektiv
              Tobias Eriksson, överläkare, Akademiska sjukhuset

11.00      Cannabis ur ett skadeperspektiv
              Maria Ellgren, forskare, Uppsala universitet

11.20      Dopning – Ett problem både inom och utanför idrotten
              Mathias Hallberg, docent, Uppsala universitet

11.40      Spel och spelberoende – om drivkrafter och riskfaktorer
              Per Binde, docent, Göteborgs universitet

12.00      Lunch

13.30      Nätdroger – Livsfarligt utbud från Internet
              Gunnar Hermansson, f d Rikskriminalpolisen

13.50      Tobak – vad förebygger att unga börjar?
              Maria Nilsson, forskare, Umeå universitet, ANDT-rådet

14.10      Aktuell statistik
              Maria Renström, ANDT-sekretariatet

14.30      Panelsamtal – Hur går vi vidare? 
              Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län
              Maria Renström
              Gunnar Hermansson
              Fred Nyberg
              Maria Nilsson
              Per Binde
              Maria Ellgren

              Moderator och Samtalsledare: Maria Bjaring, journalist

15.15      Avslutning