Almedalen 2017: Beroendevården i ett helhetsperspektiv

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan. I år genomför forumet fem seminarier med fokus på bland annat Beroendevården i ett helhetsperspektiv.

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Onsdag 5 juli, 14.30–16.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen


Beroendevården i ett helhetsperspektiv

­Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag formulerat en åtgärdsplan för implementering av Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Resultatet, som nu är på remiss, förordar bland annat ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser samt ett nytt varningssystem i syfte att minska den i Sverige mycket höga narkotikarelaterade dödligheten.

Vid U-FOLDs seminarium 5 juli belyser experter och aktörer inom fältet vilka insatser som krävs för att optimera och uppnå full jämlikhet inom svensk missbruks- och beroendevård.

Deltagare
Thomas Clausen
, Norwegian Centre for Addiction Research
Emma Henriksson, Riksdagens Socialutskott (KD)
Yasmine Larsson, Riksdagens Socialutskott (S)
Håkan Leifman, CAN
Lars-Håkan Nilsson, Kriminalvården
Lotta Renman-Wigstad, Socialstyrelsen
Ing-Marie Wieselgren, SKL

Moderator: Claes Nordenson, Cegeno