Almedalen 2022: Är Sverige och vården redo för cannabis?

Måndag 4 juli sätter U-FOLD fokus på cannabis, vår vanligast förekommande illegala drog. Idag förespråkar allt fler röster en avkriminalisering i framför allt medicinska sammanhang, men vad säger forskningen? Välkommen till ett samtal med utrymme för både vetenskap och politisk diskussion.

U-FOLD i Almedalen 22: Cannabis

Plats  Studentcentrum D-huset, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid  Måndag 4 juli 2022, kl. 14.30–15.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2022

Läs även  Fred Nyberg: Därför måste vi forska mer om cannabis

MEDVERKANDE

Anti Avsan, Tidigare ledamot (M), Riksdagen
Björn Eriksson, Generaldirektör, Läkemedelsverket
Anton Holmlund, Socialpolitisk talesperson, LUF
Peter Moilanen, Chef, Narkotikapolitiskt Center (NPC)
Nils Nilsson Puronen, Integrations- och socialpolitisk talesperson, CUF
Fred Nyberg, Seniorprofessor, U-FOLD, Uppsala universitet
Jale Poljarevius, Polismästare och Underrättelsechef, Region Mitt
Pia Steensland, Socialutskottet (KD), Riksdagen

Moderator: Mathias Hallberg, Professor, U-FOLD, Uppsala universitet

(Med reservation för ändringar)

Är Sverige och vården redo för cannabis?

Cannabis har i årtusenden använts för att lindra sjukdom och smärta, men dess rusgivande och beroendeframkallande effekter har fått många länder att lagstifta mot alla former av bruk. Med tiden har denna restriktiva hållning mött kritik från alltfler håll, och sedan en tid pågår vad som kan liknas vid en legaliseringsvåg i bland annat Nordamerika och delar av Europa. Till argumenten för avkriminalisering hör en begränsning av den illegala marknaden, minskad tillgång för minderåriga samt ökad kontroll på produkterna. Men stämmer de?

Den amerikanska delstaten Colorado legaliserade år 2000 cannabis för medicinskt bruk och tolv år senare även för rekreation. Idag har delstaten fler cannabisaffärer än McDonald's och användningen bland unga når avsevärt högre än i delstater som inte tillåter drogen. I Kanada, som legaliserade cannabis år 2018, ökar bruket utan att alkoholkonsumtionen minskar och den illegala försäljningen fortsätter att inbringa mångmiljardbelopp. I Portugal åtföljdes avkriminaliseringen av eget bruk av en initialt minskad narkotikarelaterad dödlighet, men idag är den tillbaka på tidigare nivåer.

Åter till den medicinska användningen så godkänner det svenska Läkemedelsverket Sativex, en cannabisbaserad munhålespray, för behandling av muskelstelhet vid multipel skleros. Under fjolåret hämtade 650 patienter ut det receptbelagda preparatet, men i Sverige är experter och den politiska majoriteten överens om att ytterligare forskning och kunskap krävs innan samtal om legalisering och nya behandlingsalternativ kan bli aktuella.

Vid seminariet Är Sverige och vården redo för cannabis? samlar vi experter och beslutsfattare som presenterar argument för cannabis vara eller icke vara i vård och samhälle och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-31