Almedalen 2023: Droger och gängkriminalitet

Onsdag 28 juni sätter U-FOLD fokus på Droger och gängkriminalitet: en kombination som på kort tid blivit en av vårt samhälles största utmaningar med dagliga rubriker om narkotikarelaterade skjutningar. Välkommen till ett samtal om vad som orsakar denna farliga spiral och vilka insatser som görs för att vända utvecklingen.

Almedalen 2023: Droger och gängkriminalitet

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Onsdag 28 juni, kl. 16.00–17.00
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2023

MEDVERKANDE

Yasmine Bladenius, Riksdagens Socialutskott (S)
Håkan Leifman, Forskare, KI
Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet
Sara Heyne, Narkotikapolitiskt Center
Fred Nyberg, Professor, Uppsala universitet
Jale Poljarevius, Polismyndigheten
Jonas Segersam, Kommunalråd, Uppsala Kommun (KD)

(Med reservation för ändringar)

DROGER OCH GÄNGKRIMINALITET

Skjutningar och sprängningar har på några få år blivit ett ovälkommet inslag i vår svenska vardag. Vårt land befinner sig i en farlig spiral och redovisade nyligen ett skrämmande rekord då 63 människor sköts till döds bara ifjol. Varför just Sverige går så diametralt mot trenden i övriga Europa återstår att fastslå, men odiskutabelt är att vapen, våld och narkotikahandel ofta är tätt förknippade.

Drogtrafiken bedöms till stor del hanteras av kriminella gäng som konkurrerar om de inkomster försäljningen genererar. Idag pågår en rad blodiga konflikter där unga förmås utföra dåd med vapen införskaffade av äldre personer. I en rad storstadsområden har antalet barn under 15 år som misstänks för våldsbrott mångdubblats. Flera av dem begås under drogpåverkan i syfte att uppnå ökad aggressivitet. Från vissa håll anses en avkriminalisering av narkotika vara en lösning men det finns många argument mot detta.

Vid detta seminarium belyser vi sambandet mellan droger och gängkriminalitet ur olika aspekter. Ledande experter i landet såväl som engagerade politiker kommer att närvara och ge fakta och synpunkter på aktuellt läge.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-15