Almedalen 2023: Droger, psykisk ohälsa och våld

Onsdag 28 juni sätter U-FOLD fokus på sambanden mellan mental ohälsa, droger och våld vilka kommit att utgöra en stående utmaning i det vårt svenska samhälle. Välkommen till ett samtal med utrymme för både vetenskap och vård.

Droger psykisk ohälsa våld

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Onsdag 28 juni, kl. 09.30–10.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2023

MEDVERKANDE

Lotta Borg Skoglund, Överläkare, Docent
Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet
Zophia Mellgren, SKR
Andrea Mårtensson, Strateg, Region Gotland
Fred Nyberg, Professor e.m. Uppsala universitet
Jennie Claesson, Kommunalråd (L)

(Med reservation för ändringar)

DROGER, PSYKISK OHÄLSA OCH VÅLD

Sambanden mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik är väl dokumenterade. En rapport nyligen framlagd vid Socialstyrelsen visar att en majoritet av de personer som år (vilket år?) vårdades för intag av beroendeframkallande substanser även erhöll vård för psykiatrisk diagnos inom närliggande tid. Omvänt är beroendeproblematik vanligare bland personer med psykisk ohälsa än i befolkningen i övrigt.

En inte oväsentlig del i detta sammanhang handlar om att våldsbenägna personer under inflytande av droger utövar både psykiskt och fysiskt våld mot närstående och då framförallt män som begår våld mot sin kvinnliga partner. På uppdrag av den svenska regeringen har en samsjuklighets-utredning med syfte att föreslå samordnad vård, behandling och stöd för personer med både beroendeproblematik och psykiatrisk diagnos nyligen genomförts. Frågan som ställs är huruvida denna utredning tagit upp frågan om beroendets betydelse vid våld mot kvinnor.

Seminariet samlar svensk expertis i området för att belysa detta fenomen, dels om vilka droger det handlar om och dels vilka som är i riskzonen.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLDMathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-15