Knowledge for a Sustainable Refugees’ Integration

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: 2 maj 2018, 8.30–12.30
Mer Information: Knowledge for a Sustainable Refugees’ Integration

Knowledge for a Sustainable Refugees’ Integration

Onsdag 2 maj genomförs seminariet Enhance Professionals’ Knowledge for a Sustainable Refugees’ Integration, Erasmus Program Strategic Partnerships , det sista inom ramarna för ett EU-projekt i syfte att förbättra professionell kunskap om hållbar integration av flyktingar. Seminariet samlar expertis fråm Polis, Socialtjänst, juridikområdet och forskarvärlden.

Seminariet berör stöd till särskilt utsatta grupper i samhället,  som ensamkommande,  asylsökande och offer för människohandel.

Syftet med EU-projektet är att underlätta samarbete mellan myndigheter, jurister och ideella organisationer för att möjliggöra bättre tillgång till rättssystem och att utforma och främja en transnationell rättshjälpsstrategi i och mellan ursprungs- och destinationsländer. Projekten syftar också till att konsolidera överförbar kunskap och bästa praxis från olika länder i EU.