Ensamkommande barn - De mest utsatta för ohälsa, våld och droger

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan 2016. I år genomför forumet sex seminarier med fokus på bland annat Ensamkommande barn - De mest utsatta för ohälsa, våld och droger.
 

Se hela seminariet på: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6060/

Plats: Campus Gotland Cramérgatan 3, Studentcentrum
Tid: Tisdag 5 juli, 11:00 - 12:30


Ensamkommande barn - De mest utsatta för ohälsa, våld och droger

Personer som drabbas av stress och traumatiska händelser löper ökad risk att bli beroende av droger, och i den flyktingström som nu kommer in i Sverige finns många barn som är traumatiserade av händelser de upplevt i hemlandet eller varit med om under flyktvägen. Detta seminarium belyser aktuell kunskap om samband mellan ohälsa och drogberoende, samt om riskfaktorer som är kopplade framförallt till ensamkommande barn.
 

Deltagare:
Lars Arrhenius, generalsekreterare, FRIENDS
Anna Carlstedt, ordförande, Svenska Röda Korset
Solvig Ekblad, professor, leg. Psykolog, KI 
Christian Frödén, polis, Gränspolisen region Stockholm
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD
Kavot Zillén, Jur. Dr, Uppsala Universitet

Panel:
Talarna

Moderator:
Meddelas inom kort