Familjeklassificering av narkotika

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan 2016. I år genomför forumet sex seminarier med fokus på bland annat Familjeklassificering av narkotika.

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23
Tid: Tisdag 5 juli, 14:30 - 16:00

Familjeklassificering av narkotika

I dag är det lätt att köpa nya Psykoaktiva substanser (NPS) via Internet. Det är oklassificerade substanser med okända, inte sällan livsfarliga effekter. Det tar lång tid att klassificera dessa som narkotika då förfarandet måste ske genom att klassa substans för substans. För att underlätta klassificeringsprocessen har regeringen tillsatt en utredning som avser att ta fram underlag för vilka kriterier som krävs för att kunna klassificera droger i ett vidare perspektiv, dvs klassa grupper av substanser med liknande effekter i stället för en efter en. Detta seminarium belyser både fördelar och svårigheter med familjeklassificering.

Deltagare:
Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndigheten
Jan Kehr, professor, Uppsala universitet
Annika Ljung, inspektör/gruppchef, Stockholmspolisen City
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD
Joakim Strandberg, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Panel:
Talarna
Anti Avsan, justitieutskottet (M), Sveriges Riksdag