Framtidens beroendepolitik • Narkotikautredningen i praktiken

Tisdag 5 december inbjuder U-FOLD och Uppsala universitet till seminarium med fokus på Framtidens beroendepolitik • Narkotikautredningen i praktiken. Fri entré med obligatorisk föranmälan. Välkommen till Gunnesalen, Akademiska Sjukhuset.

U-FOLD seminarium om framtidens beroendepolitik

Tid  Tisdag 5 december, kl. 09.30–12.30
Lokal  Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, ing. 10
Anmälan  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/100993, Fri entré

Framtidens beroendepolitik

Narkotikautredningen har presenterat sitt slutbetänkande. I rapporten Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus föreslår utredare Thomas Lindén åtgärder för hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan förenas med effektivt förebyggande arbete, god missbruks- och beroendevård och insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Narkotikautredningen i praktiken

Slutbetänkandet kommer i en tid då tillgången till narkotika når historiska nivåer, beroende och psykisk ohälsa utgör allt större utmaningar – och vårdens resurser krymper. Vid detta möte ger forskare och profession en överblick av Narkotikautredningen och hur den kan tillämpas för att möta samhällets behov. Seminariet bjuder också på en paneldiskussion med talare och inbjudna politiker.

Program 5 december

09:00 Registrering

09.30 Session I

Inledning
Fred Nyberg, Professor em, Uppsala universitet
Senior rådgivare, U-FOLD

Hur hanterar vi Narkotikautredningens betänkande?
Håkan Leifman, Anknuten till Forskning, Karolinska Institutet

Vilka riskfaktorer bör vi uppmärksamma och vilka skyddsfaktorer bör vi arbeta med?
Hanna Ljungvall, Hälso- och sjukvårdskurator, UAS

Kan AI bidra till att bryta en kriminell livsstil?
Maria Winkvist, Director Innovation and Products, Kontigo Care

10.25 Paus, kaffe serveras

10.50 Session II

Digitala stöd och hemmaplanslösningar för avhopparverksamhet
Shoresh Palanijafi, VD, Min Framtid

Polisens syn på aktuellt läge på narkotikafronten
Lennart Karlsson, Insatsledare, Polismyndigheten

Kan vi förbättra narkotikaklassningen?
Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet
Ordförande, U-FOLD

Aspekter på framtidens narkotikapolitik
Peter Moilanen, Chef, Narkotikapolitiskt Center

12.00 Panelsamtal • Vägen framåt

Hanna Victoria Mörck, Socialnämnden ordf. (V), Uppsala kommun
Jonas Segersam, Kommunalråd (KD), Uppsala kommun
Fler paneldeltagare meddelas kontinuerligt

Moderator: Håkan Leifman, Karolinska Institutet

12.30 Avslutning

KONTAKT

Mathias Hallberg Mathias Hallberg, Ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred NybergFred Nyberg, Senior rådgivare, U-FOLD
Professor em, Uppsala universitet
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-12-22