Almedalen 2023: Risker eller möjligheter med gårdsförsäljning?

Tisdag 27 juni sätter U-FOLD fokus på gårdsförsäljning av alkohol: Ett välkommet sätt att gynna turism och skapa arbetstillfällen – eller en juridisk omöjlighet om Sverige ska behålla detaljhandelsmonopolet på alkohol. Välkommen till ett samtal kring en fråga som väcker intensiv debatt.

Almedalen 2023: Risker eller möjligheter med gårdsförsäljning?

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Tisdag 27 juni, kl. 14.30–15.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2023

MEDVERKANDE

Malin Sandquist, Chef Hållbarhet och Kommunikation, Systembolaget
Håkan Leifman, Forskare, Karolinska Institutet

(Med reservation för ändringar)

RISKER ELLER MÖJLIGHETER MED GÅRDSFÖRSÄLJNING

En möjlighet till gårdsförsäljning i Sverige skulle gynna besöksverksamheten, turismen och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. Rätt eller fel? Och vad blir i så fall priset för att Sverige skulle kunna införa gårdsförsäljning? Är det ens juridiskt möjligt med gårdsförsäljning och att samtidigt bibehålla det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol ur ett EU-rättsligt perspektiv?

Detta seminarium samlar svensk expertis i området för samtal om en fråga som klättrar allt högre på den politiska agendan.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLDMathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-15