Hasardspelberoende – Hur hanterar vi problematiskt spelande under Corona-krisen?

Onsdag 16 september satte U-FOLD fokus på hasardspelberoende och problematiskt spelande i relation till den aggressiva reklamen, psykisk ohälsa och Covid-19. I seminariet deltar bland andra Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Tid: Onsdag den 16 september kl. 10.00 - 11.00

Deltagare i seminariet

Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister
Fred Nyberg, professor e.m., U-FOLD, Uppsala universitet
Anne Berman, docent, Karolinska Institutet
Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet
Sara Lindholm, ordf. Svenska Spels forskningsråd
Zophia Mellgren, SKR
Kajsa Nylander, hållbarhetschef, Svenska Spel

Moderator: Mia Sundelin, Administrativ chef, CAN

Mer information

Ingen undgår spelbolagens aggressiva marknadsföring och representanter för Spelberoendes riksförbund har varnat för ett kommande folkhälsoproblem samtidigt som de efterlyser tydligare regler med kännbara följder vid överträdelser.

Regeringen tillsatte år 2019 en utredning med fokus på att begränsa den aggressiva spelreklamen. Denna beräknas vara klar i mitten av december 2020. Med tanke på påtalad risk för ökat spelande under Covid-19 pandemin infördes tillfälliga spelansvarsåtgärder att gälla från och med den 1 juni 2020. Dessa avser att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande.

Detta seminarium tar upp aspekter om vad forskningen säger i detta sammanhang. En expertgrupp bestående av forskare och representanter från olika myndigheter och organisationer deltar i seminariet som består av såväl enskilda inlägg som panelsamtal. I seminariet deltar också Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister och ansvarig för området.

Läs mer om  Behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2021-10-21