Almedalen 2017: Hepatit C - Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan. I år genomför forumet fem semnarier med fokus på bland annat hur vi ska eliminera Hepatit C till år 2030.

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Tisdag 4 juli, 13.00–14.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen


Hepatit C - Hur ska vi nå WHO-målet om eliminering av sjukdomen till år 2030?

27 april 2017 överlämnade åtta experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin ett konsensusdokument till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialutskottet. Dokumentet beskriver hur behandling av hepatit C kan utvecklas till att omfatta alla som smittats via injicering, vilket i sin tur skulle öka Sveriges möjlighet att bidra till WHOs mål att eliminera hepatit C till år 2030.

Vid U-FOLDs seminarium 4 juli deltar experter och forskare bakom dokumentet för att presentera dess innehåll, belysa viktiga åtgärdsbehov samt delta i ett panelsamtal med ansvariga politiker.   

Deltagare
Soo Aleman, Karolinska Institutet
Daniel Forslund (L) Landstingsråd, Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, Kriminalvården
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Anders Nystedt, Region Norbotten
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Riksdagens Socialutskott (S)

Moderator: Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten