Gängkriminalitet, missbruk & framtidstro • Höstseminarium 21

U-FOLD inbjuder till årets största kraftsamling mot missbrukets utmaningar. Ta del av dagsaktuella lägesrapporter från bl a polismästare Jale Poljarevius och psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. Fri entré och tidig adventsfika.

Tid  Tisdag 23 november 2021, kl. 14.00–17.30
Plats  Universitetsaulan, Uppsala
Anmälan  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/32804 • Fri entré
(platser i aulan ska vara intagna 13.50)

Läs även  Polismästare Jale Poljarevius i universitetsforum om gängkriminalitet och droger
Ladda hem  U-FOLD Höstseminarium 2021 Poster

Höstseminarium 2021

Allt fler barn i Sverige under 15 år misstänks för brott. I kategorin våldsbrott har antalet på kort tid fördubblats, i våra storstadsområden är ökningen trefaldig. Många dåd utförs under drogpåverkan med vapen införskaffade av äldre personer i spetsen för de kriminella gängens försäljning av narkotika. I Höstseminarium 2021 möter vi Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt, som ger en aktuell bild av utveckling, utmaningar och insatser.

Vi gästas också av Ida Högström, programledare för Medberoendepodden, som berättar om anhöriga och anpassningssyndrom. Ing-Marie Wieselgren, SKR, rapporterar från den nationella kraftsamlingen för psykisk hälsa. Sara Lindholm, Svenska Spels forskningsråd, redogör för insatserna kring spelberoende och Lina Pastorek ger en överblick av strategier och initiativ inom ANDTS-området.

Ett profilstarkt panelsamtal belyser vägen framåt för vårt gemensamma arbete kring missbrukets utmaningar. För åsikter står fem politiker med stort engagemang i sociala frågor, flankerade av Jale Poljarevius och Ing-Marie Wieselgren.

U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetsaula är sedan 10 år en av regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot en av våra tids största utmaningar.

Program 23 november

14.00–15.15    Session I

Välkomnande och inledning
Mathias Hallberg
Dekan, Farmaceutiska fakulteten
ordförande, U-FOLD

U-FOLD 10 år – En retrospektiv framtidsspaning
Fred Nyberg
Professor em., Uppsala universitet
Senior rådgivare, U-FOLD

Strategi och handling inom ANDTS-området
Lina Pastorek
Utredare folkhälsofrågor, Folkhälsomyndigheten
Fd samordnare ANDTS, Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Lokala aktiviteter för skadereduktion
Johan Månflod
Läkare, Mottagningen för Särskild Vård och Sprutbytet

Anhöriga och anpassningssyndrom
Ida Högström
Medberoendepodden

Spelberoende - Vinster & förluster vs. diagnos
Sara Lindholm
Ordförande, Svenska Spels oberoende forskningsråd

Länssamverkan inom ANDT-området
Anna Haid
ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län

Basutbildning i missbruk & beroende
Maria Adenhav Lantz
FoU-samordnare, Region Uppsala

15.10–15.40  •  Tidig adventsfika

15.40–16.45    Session II

Droger, vapen och gängkriminalitet i vårt samhälle
Jale Poljarevius
Polismästare och underrättelsechef, Polisregion Mitt

Artificiell Intelligens (AI) vid behandling av beroende
Maria Winkvist
Produktchef, Kontigo Care

Nya behandlingsstrategier för opioidberoende
Andrea Capusan
Universitetslektor, Linköpings universitet

SKRs kraftsamling för psykisk hälsa
Ing-Marie Wieselgren
Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner

16.45–17.30 Panelsamtal  •  Vägen framåt

Asal Gohari, Ordförande i Socialnämnden (S), Uppsala kommun
Mohamad Hassan, Kommunalråd (L), Uppsala kommun
Jale Poljarevius, Polismästare, underrättelsechef, Polisregion Mitt
Gabriel Romanus, fd Socialminister
Pia Steensland, Ledamot i Socialutskottet (KD), Sveriges Riksdag
Erik Weiman, Ordförande i Regionfullmäktige (M), Region Uppsala
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKR

(reservation för ändringar)

Viktiga uppgifter väntar oss

U-FOLD invigdes 5 oktober 2011 i Uppsala universitetsaula. Inspirerade av Gerald Larssons utredning om svensk missbruks- och beroendevård initierade Uppsala universitet ett kunskapscenter som snart blev en länk mellan forskning, prevention och behandling av läkemedels- och drogberoende.

Vårt forum samlar idag bred erfarenhet, ny kunskap och skilda perspektiv. Vårt nätverk bidrar till ökad förståelse och ett gemensamt förhållningssätt kring beroendekedjans många mekanismer. I samarbete med våra partners, både inom och utanför Uppsala län, spelar U-FOLD en viktig roll i utveckling och implementering av nya kunskaper och metoder för att bryta vägen mot missbruk och behandling av dem som fastnat i beroende.

Tisdag 23 november inleder vi ett nytt kapitel i berättelsen om U-FOLD. Varmt välkommen till Uppsala universitetsaula.

Kontakt

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-26