Almedalen 2017: Integration av nyanlända

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan. I år genomför forumet fem seminarier med fokus på bland annat Integration av nyanlända.

Plats: B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Tid: Måndag 3 juli, 13.00–14.00
Websändning: http://media.medfarm.uu.se/play/live/almedalen
 

Integration av nyanlända

Ledande dagspress har under våren rapporterat om narkotikabruk bland nyanlända ungdomar, liksom hur heroinmissbrukande ensamkommande omhändertas av socialtjänsten för tvångsvård. Situationen medför stora utmaningar och Folkhälsomyndigheten utreder nu på regeringens uppdrag hur drog- och läkemedelsmissbruk bland unga nyanlända ska hanteras.

Vid U-FOLDs seminarium 3 juli presenterar forskare och experter nya initiativ och verkningsfulla insatser för att påskynda och effektivisera integreringen av nyanlända.

Deltagare
Fred Nyberg, U-FOLD, Uppsala universitet
Solvig Ekblad, Karolinska Institutet
Christian Frödén, Gränspolisen
Mohamad Hassan, Kommunalråd (L), Uppsala kommun
Karin Meyer, Apotekarsocieteten
Elisabeth Punzi, Göteborgs universitet
Charlotte Skoglund, Karolinska Institutet

Moderator: Annika Jankell, journalist