LARO i dag – Nya behandlingsmetoder. Etik. Dödsfall.

Tisdag 28 januari sätter U-FOLD fokus på hur det ökande blandmissbruket påverkar behandling av opiatberoende. Konferensen rymmer även ett internationellt perspektiv. Varmt välkommen!

Tid: Tisdag 28 januari, kl. 9.30-15.00
Lokal: Psykiatrins Hus, Akademiska sjukhuset, ing. 10
Övrigt: Fri entré, föranmälan, kaffe och lättare lunch ingår

LARO i dag – Nya behandlingsmetoder. Etik. Dödsfall.

Opiatberoende och behandling är under förändring. Personal och mottagningar vittnar om att det ”rena” opiatmissbruket ersätts av blandmissbruk. Det innebär att rådande behandlingsmodeller bör anpassas, vilket väcker många frågor.

Tisdag 28 januari samlar U-FOLD ledande experter för att ge sin bild av hur forskningen kan bidra. Vi diskuterar hur etiska ställningstaganden påverkas av den nya situationen liksom vilka slutsatser som kan dras av ny statistik kring dödsfall av buprenorfin och metadon. Vi tar också del av patienternas perspektiv på LARO-behandling i Stockholm.

Konferensen belyser LARO-situationen även ur ett internationellt perspektiv med experter från Finland, Norge och USA.

Läs även: Rädda, missnöjda, tysta. Så upplever patienter att underhållsbehandling av opiatberoende fungerar i SLL


Program (reservation för ändringar)

09.30-10.00   Registrering och kaffe

10.00-10.15   Välkomna och Inledning
                     Fred Nyberg, professor, koordinator, U-FOLD

10.15-11.00   Etiska framgångsfaktorer och fallgropar
                     Leif Grönbladh, programchef, Beroendekliniken

11.00-11.30   ”Rädda, missnöjda, tysta” - Patienternas upplevelse 
                     Per Sternbeck, förbundssekreterare, RFHL

11.30-12.15   Opioider – ett växande problem i USA. Följer Sverige efter?
                     Markus Heilig, professor, Clinical Director, NIAAA

12.15-13.00   Lunch

13.00-13.45   Hur arbetar SERAF och hur ser LARO-situationen ut i Norge?
                     Thomas Clausen, professor, SERAF

13.45-14.15   Dödsfall av buprenorfin och metadon - Sant och Falskt 
                     Ingemar Thiblin, professor, Uppsala universitet

14.15-15.00   Situationen i Finland. Trender och reflektioner.
                     Carola Fabritius, överläkare, Helsingfors stad, Psykiatri och addiktionsenheten