Narkotika och dödsfall - Hur ser det ut i USA?

Onsdag 12 oktober inbjuder U-FOLD och Impact of Religion till seminarium Narkotika och dödsfall - Hur ser det ut i USA? Vid seminariet ger Dr Grace Chang, Harvard Medical School (US), föreläsningen The Opioid Crisis in the United States: Origins and Solutions.

Datum: Onsdag 12 oktober 2016, kl. 15.15-16.30
Plats: Blåsenhus, Betty Pettersson-salen, 14:031 (karta)
Övrigt: Fri entré

Narkotika och dödsfall - Hur ser det ut i USA?

Narkotikadödligheten i Sverige ökar kraftigt och är idag näst högst i hela EU enligt EMCDDA. Men det vi ser i Sverige har föregåtts av liknande skeenden i USA där det iakttagits en koppling till missbruk och överdosering av förskrivna opioida läkemedel. Onsdag 12 oktober inbjuder U-FOLD till ett seminrium där Dr Grace Chang, Harvard Medical School, talar över ämnet The Opioid Crisis in the United States: Origins and Solutions.

Vid seminariet deltar forskare, experter och beslutsfattare från de nordiska länderna. Seminariet inleds av Fred Nyberg, seniorprofessor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet. Vid seminariet ges även möjlighet till samtal och frågor.

Dr Grace Chang är Professor i Psykiatri vid Harvard Medical School (US) och Director of Addiction Psychiatry. Seminariet sker i samverkan med Impact of Religion, Uppsala universitet.