Nätdroger: Dödsdroger, Kannibaldroger och Badsalt - 20 mars 2013

U-FOLD inbjuder till seminarium om så kallade dödsdroger, kannibaldroger, badsalt och andra livsfarliga nätdroger.

Tid: 20 mars 2013, kl. 13.00-17.00
Lokal: Uppsala universitetshus, sal IX (karta).

Nya droger och missbruksmetoder dyker ständigt upp. I juni 2011 redovisade Högsta Domstolen (B 5412-10) en väsentligt förändrad praxis vad gäller kriterierna för grovt narkotikabrott samt för straffmätning vid narkotikabrott. Därvid har olika drogers relativa farlighet kommit i fokus, liksom kriterierna för att avgöra denna farlighet. Samtidigt som missbruksbilden är dynamisk i sin natur innebär den ändrade rättspraxisen omfattande konsekvenser för rättsväsendet. Den ändrade rättspraxisen har av missbrukare även kommit att uppfattas som en signal i fråga om risker vid missbruk av olika droger.

Det finns anledning att nu, knappt två år efter HD-domen, samla ihop och diskutera erfarenheter och vetenskapliga fakta samt att ställa frågan: Vad händer nu på nätet och på missbruksområdet?

Preliminärt program

(Reservation för ändringar)

Inledning
Lars Nylén, direktor, Uppsala universitet, U-FOLD
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, U-FOLD

DEA perspective on synthetic drugs
Christopher J. Urben, sambandsman, U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), Köpenhamn

Faktorer som påverkar den beroendeframkallande potentialen hos aktuella nätdroger
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet

Senaste nytt rörande nätdroger och polisiära konsekvenser av den nya
påföljdspraxisen
Kim Nilvall, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisen, Stockholm

Paus med lättare förtäring

Vilka frågor ställer unga om nätdroger?
Nina Dahlman, redaktör, Drug Smart, Stockholm

Vad behöver åklagaren för bevisning om nya preparats farlighet?
Astrid Eklund, vice överåklagare, Åklagarmyndigheten, Uttvecklingscentrum Stockholm

Paneldebatt:
Nina Dahlman
Astrid Eklund
Kim Nilvall
Fred Nyberg

Sammanfattning och Avslutning

Talare vid seminariet

Lars Nylén är generaldirektör och direktor vid Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD), Uppsala universitet. Tidigare var han verkschef för Kriminalvården, rikskriminalchef och länspolismästare i Uppsala.

Christopher J. Urben är sambandsman för U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) i de nordiska länderna med placering i Köpenhamn. Efter utbildning vid DEA Academy arbetade han vid New York Field Division och åren 2004-2007 som sambandsman i Bryssel. Närmast innan Köpenhamn var han aktionsgruppsledare vid DEA-kontoret i Newark, NJ, USA.

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och Koordinator för U-FOLD. Tidigare har han bl a varit forskningsansvarig vid Regeringens Mobilisering mot narkotika (MOB).

Kim Nilvall är kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen, Stockholm

Nina Dahlman arbetar på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som redaktör för Drugsmart.com, vilket bland annat innebär att via nätet svara på frågor om alkohol och andra droger.

Astrid Eklund är vice överåklagare med övergripande ansvar för narkotikafrågor inom Åklagarmyndigheten. Hon arbetar vid myndighetens Utvecklingscentrum Stockholm och har varit åklagare i olika befattningar sedan 1982.