Fördjupningsseminarium om NPF och beroende

Onsdag 14 december inbjuder U-FOLD och samarbetspartners till seminarium med fokus på NPF och beroende. Vid seminariet deltar bland andra Lotta Borg Skoglund, läkare och specialist i psykiatri och allmän medicin, som belyser ungdomar och samsjuklighet.

Fördjupningsseminarium om NPF och beroende

Tid  Onsdag 14 december, kl. 09.00-11.30
Plats  Online via Teams
Anmälan  Via denna länk

Ungdomar och vuxna med adhd löper ökad risk att utveckla substansberoende. Inom beroendevården beräknas ungefär var femte patient uppfylla kriterierna för adhd, en samsjuklighet som leder till både fördröjd diagnos och försvårad behandling.

Tidiga insatser och stöd kan förebygga större fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala konsekvenser. För att erbjuda rätt hjälp behöver personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ha en förståelse för de svårigheter som den enskilde ofta upplever vid adhd i kombination med en beroendeproblematik.

Detta seminarium om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), i synnerhet adhd, och samsjuklighet vänder sig främst till medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende.

Även andra aktörer, myndigheter och organisationer samt egen-erfarna och brukarrepresentanter som vill fördjupa och bredda sin kunskap inom området är välkomna att delta. En del av platserna är för studenter.

PROGRAM

Seminariet ger en kort introduktion till NPF och adhd. Vi tittar också på vad de nationella riktlinjerna och andra kunskapsstöd (vård- och insatsprogrammet, VIP) anger. Vi går igenom hur du söker mer information och tar del av egenupplevda erfarenheter av adhd och samsjuklighet. Dessutom får vi inblickar i olika verksamheter och deras arbete med målgruppen. 

MER INFORMATION

FAKTA

  • våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman.
  • Temat NPF och samsjuklighet beroende är aktualiserat utifrån nyligen publicerade nationella riktlinjer samt framfört som särskilt önskemål från tidigare tillfällen och från brukarrepresentanter.

ARRANGÖRER

  • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S)
  • Länsstyrelsen i Uppsala län
  • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet
  • CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

KONTAKT

Fred Nyberg
Professor e.m, Uppsala universitet
Seniorprofessor, U-FOLD

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, m fl

Senast uppdaterad: 2022-12-22