Prevention, implementering och praktiskt arbete

Tisdag 21 oktober inbjuder U-FOLD dig att ta del av viktiga aspekter i strategiskt arbete vid drogprevention. Vi möter också Hälsoäventyret i Bålsta som dagligen bedriver undervisning kring kropp och hälsa.

Tid: Tisdag 21 oktober 2014, kl. 9.15-13.15
Plats: Uppsala universitetshus, sal IX (karta)

Vi vänder oss till dig som verkar inom: skolhälsovård, kommun, landsting, regionförbund, länsstyrelse samt andra yrkesgrupper som är intresserade av området.

Prevention, implementering och praktiskt arbete

I takt med att forskningen producerar nya rön på missbruks- och beroendeområdet ändras rekommendationer och riktlinjer. Våren 2014, publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av de nya nationella riktlinjerna, som ska ligga till grund för det praktiska arbetet.

Detta seminarium tar fasta på vad man bör tänka på när det gäller strategier i det förebyggande arbetet. Dessutom belyser vi metoder i konsten att implementera nya metoder i det praktiska arbetet och att förankra dessa i en organisation.

Hälsoäventyret i Bålsta möter dagligen elever. De bedriver hälsoundervisning bland annat inom områdena kropp, sömn, droger och kärlek. Hur uppfattar de sitt preventiva arbete?  

Medverkande

Fred Nyberg, professor, koordinator U-FOLD, Uppsala universitet
Anders Eriksson, utvecklingsledare, Socialförvaltningen, Stockholm
Caroline Olsson, hälsopedagog, Hälsoäventyret, Landstinget i Uppsala län
Matilda Söderberg, hälsopedagog, Hälsoäventyret, Landstinget i Uppsala län
Mårten Åhström, folkhälsovetare, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Moderator: Myron Zaluha, utbildningsansvarig, U-FOLD, Uppsala universitet

Program

09.15-09.30    Inledning
                      Fred Nyberg

09.30-10.45    Framgångsrik prevention - vilka förutsättningar måste uppfyllas och hur ska man tänka?
                      Anders Eriksson

10.45-11.15    Kaffe, smörgås

11.15-12.30    Implementeringens ädla konst – steg för steg.
                      Mårten Åhström

12.30-13.15    Äventyret kan börja - Hälsoäventyrets praktiska arbete med elever.
                      Caroline Olsson, Matilda Söderberg