Psykisk ohälsa, våld och droger • En farlig spiral

U-FOLD inbjuder till vinterns viktigaste kraftsamling mot missbrukets utmaningar. Vi tar del av dagsaktuella lägesrapporter från bl a Jale Poljarevius, Polisen Region Mitt​, och Lotta Borg Skoglund, SMART Psykiatri. Fri entré. Varmt välkommen.

Kvinna med svart öga

UPPDATERING: Detta seminarium är fullbokat. På grund av det stora intresset undersöker vi möjligheterna att redan våren 2023 arrangera ett uppföljande seminarium. Vi återkommer med med information på U-FOLDs hemsida!

Plats: Gunnesalen, Akademiska sjukhuset, ing. 10
Tid: Onsdag 1 februari, kl. 13.30–16.30
Anmälan  https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/82048 • Fri entré

Ladda hem  U-FOLD Seminarium 2023 Poster

EN FARLIG SPIRAL

Skjutningar och sprängningar har på några få år blivit ett ovälkommet inslag i vår svenska vardag. Vårt land befinner sig i en farlig spiral och redovisade nyligen ett skrämmande rekord då 63 människor sköts till döds bara ifjol. Varför just Sverige går så diametralt mot trenden i övriga Europa återstår att fastslå, men odiskutabelt är att vapen, våld och narkotikahandel ofta är tätt förknippade.

Drogtrafiken hanteras till stor del av kriminella gäng som konkurrerar om de inkomster försäljningen genererar. Idag pågår en rad blodiga konflikter där unga förmås utföra dåd med vapen införskaffade av äldre personer. I en rad storstadsområden har antalet barn under 15 år som misstänks för våldsbrott mångdubblats. Flera av dem begås under drogpåverkan i syfte att uppnå ökad aggressivitet.

Vid U-FOLD Seminarium 2023 ger Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt, en aktuell lägesbild av de utmaningar som gängkriminella ställer vårt samhälle inför. Vi möter också Lotta Borg Skoglund från SMART Psykiatri som belyser kopplingen mellan ADHD och ökad risk för våld och droger, liksom Anna Sarkadi, professor i Socialmedicin, som diskuterar de verktyg med vilka vi kan hantera ungas riskbeteenden.

Mötesplatsen rymmer också ett profilstarkt panelsamtal med fokus på vår gemensamma väg framåt mot läkemedels- och drogberoende. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna kraftsamling mot några av vår tids största utmaningar.

PROGRAM

13:00–13.30    Registrering

13.30–14.50    Session I

Inledning & Välkomnande
Mathias Hallberg
Professor, Dekanus, Farmaceutiska fakulteten
Ordförande U-FOLD

Vilka droger handlar det om?
Fred Nyberg
Professor e.m, Biologisk beroendeforskning
Senior rådgivare, U-FOLD

Medför ADHD ökad risk för våld och droger?
Lotta Borg Skoglund
Docent i psykiatri, Uppsala universitet
Medicinskt Ledningsansvarig Läkare, SMART Psykiatri

Samverkanskrav mellan kriminalvård och psykiatri på området beroende och neuropsykiatri
David Ardler
Avdelningschef, Psykolog, Akademiska sjukhuset
Representant, Nationella arbetsgruppen för ADHD

Våld och droger bland gängkriminella
Jale Poljarevius
Polisen Uppsala
Regional underrättelsechef, Region Mitt 

14.50–15.10    Paus med fika

15.10–16.00    Session 2

Med vilka verktyg kan vi hantera riskbeteende hos unga?
Anna Sarkadi
Professor i Socialmedicin, Uppsala universitet

De våldsutsattas psykiska ohälsa i ett långsiktigt perspektiv
Anita Hussénius
Föreståndare, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Att identifiera våld i nära relationer: Utmaningar för vården
Sara Lindholm Larsson
Sjukhuschef, Ersta sjukhus

16.00–16.25    Panelsamtal: Vägen framåt
David Ardler, Akademiska Sjukhuset
Jennie Claesson, Kommunalråd (L), Uppsala kommun
Sara Lindholm Larsson, Ersta sjukhus
Vivianne Macdisi, Regionråd (S), Region Uppsala
Jale Poljarevius, Polisen Uppsala, Region Mitt

16.25    Avslutande ord

16.30    Avslutning

Moderator: Alfhild Grönblad, Uppsala universitet
Moderator Panelsamtal: Fred Nyberg, U-FOLD

VIKTIGA UPPGIFTER VÄNTAR OSS

U-FOLD invigdes 5 oktober 2011 i Uppsala universitetsaula. Idag utgör vårt forum en länk mellan forskning, prevention och behandling av beroenderelaterad problematik. Vi samlar bred erfarenhet, ny kunskap och skilda perspektiv. Vårt nätverk bidrar till gemensamma förhållningssätt kring metoder att bryta vägen mot missbruk och behandling av dem som fastnat i beroende.

Ing-Marie Wieselgren (1958-2022)
Ing-Marie Wieselgren (1958-2022)

Till våra arenor hör U-FOLDs seminarier vid Almedalsveckan där vi måndag 4 juli 2022 belyste behandling av beroende i samband med psykisk ohälsa. I panelen deltog Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKR och en lika flitig som uppskattad gäst vid U-FOLDs mötesplatser. Två dagar senare utsattes Ing-Marie för en attack i Visby och avled senare av sina skador. U-FOLD vill med detta seminarium uppmärksamma Ing-Marie Wieselgrens många betydelsefulla insatser och ta ut en gemensam riktning för de många viktiga uppgifter som väntar oss.

Varmt välkommen till U-FOLD Seminarium onsdag 1 februari 2023.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-11