Seminarieserie på Campus Gotland

Med start 2 april 2019 inbjuder U-FOLD till seminarieserie kring beroendets utmaningar. Välkommen till Campus Gotland, Visby, och lyssna till några av Sveriges främsta forskare och experter inom ANDT-området.

Tid  2 april till 22 maj 2019, kl. 18.00–19.00
Plats  Almedalsbiblioteket, sal E22, Visby
Läs även  Ledande beroendeforskare föreläser i Visby

Program

Hur berörs Sverige av den opioida krisen?
Tisdag 2 april, kl. 18.00
Föreläsare: Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Inledning: Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD

Medicinsk cannabis – på gott eller ont?
Tisdag 16 april, kl. 18.00
Föreläsare: Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet

Varför drabbas vi olika? Om psykisk ohälsa, arv, miljö och risk för beroende
Onsdag 8 maj, kl. 18.00
Föreläsare: Charlotte Skoglund, överläkare, Akademiska sjukhuset, KI
Inledning: Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD

ADHD – Risker, orsaker och lösningar?
Torsdag 16 maj, kl. 18.00
Föreläsare: Charlotte Skoglund, överläkare, Akademiska sjukhuset, KI

D som i Doping – Hur kopplar det till ANDT?
Onsdag 22 maj, kl. 18.00
Föreläsare: Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet

Vårens föreläsare

Mathias Hallberg är professor i molekylär beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitet. Mathias har de senaste 20 åren forskat på hur anabola steroider och andra droger påverkar hjärnan. Fokus har legat på hjärnans belöningssystem och de system som styr de kognitiva funktionerna. Utöver detta bedriver Mathias ett antal prekliniska läkemedelsutvecklingsprojekt riktade mot demenssjukdom och neuropatisk smärta. 

Fred Nyberg är professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. Freds forskning har under flera decennier varit inriktad på studier av drogers och läkemedels effekter på hjärnan, hur kroppsegna signalsystem förändras och blir involverade i skeenden som styr utveckling av beroende. En betydande del av denna forskning har bedrivits i samverkan med forskare vid olika institut och kliniker både i Sverige och utomlands. Fred Nyberg har varit ordförande i Svenska föreningen för alkohol- och drogforskning och var i början av 2000-talet forskningsansvarig inom regeringens satsning Mobilisering mot narkotika. Bland ett stort antal internationella engagemang märks uppdragen inom narkotikaorganisationen INRC där Fred nyligen fullgjort en period som dess president.

Charlotte Skoglund är specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare specialiserad inom utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna. Charlotte har genom sin bakgrund på Maria Ungdom i Stockholm lång erfarenhet av utredning och behandling av ungdomar och vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger. Charlotte är också forskare på Karolinska Institutet och disputerade 2015 med en doktorsavhandling på ADHD och beroendetillstånd. Hennes aktuella forskningsområden rör samsjukligheten mellan ADHD, beroendeproblematik och emotionell instabilitet, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av personer där dessa tillstånd samvarierar.

Kontakt

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se


Medarrangör: Almedalsbiblioteket