Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter - Hur blir följsamheten?

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan 2016. I år genomför forumet sex seminarier med fokus på bland annat Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter - Hur blir följsamheten?

Se seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6072/

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23
Tid: Onsdag 6 juli, 14.30 - 16:00

Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter - Hur blir följsamheten?

Socialstyrelsen har nyligen lagt fram nya riktlinjer för behandling av missbruk och beroende. Det finns många delar i dessa riktlinjer och kompletterande föreskrifter som bemötts mycket positivt och som har välkomnats av behandlare på beroendemottagningarna i vårt land. Detta seminarium belyser ur flera perspektiv hur riktlinjerna effektivt ska kunna implementeras. Representanter från myndigheter och behandlingskliniker deltar.


Deltagare:
Thomas Clausen
, professor, SERAF
Hanna Ljungvall, doktorand, Uppsala universitet
Bodil Monwell, KBT-terapeut, Region Jönköpings län
Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården
Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting

Panel:
Talare
Lennart Axelsson, Socialutskottet (S), Sveriges Riksdag
Penilla Günther, Socialutskottet (KD), Sveriges Riksdag

Moderator:
Claes Nordenson
, U-FOLD