Almedalen 2022: Spelberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet

Måndag 4 juli sätter U-FOLD fokus på spelmarknad och spelmissbruk, två sidor av samma mynt som gör tydliga avtryck i både samhälle och vård. Samtidigt pekar Finanspolisen ut onlinespelen som arenor för misstänkt penningtvätt. Välkommen att ta del av det aktuella kunskapsläget och diskutera möjliga vägar framåt.

Almedalen 2022: Spelberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Måndag 4 juli 2022, kl. 13.00–14.00
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2022

MEDVERKANDE

Sofia Amloh, Socialutskottet (S), Riksdagen
Anneli Berger Ekman, Chef Omsorgskommunikation Svenska Spel
Gustaf Hoffstedt, Generalsekreterare, Branschföreningen för Onlinespel
Anna Karlsson, Forskare, Lunds universitet
Fred Nyberg, Professor e.m., Uppsala universitet
Jale Poljarevius, Polismästare och Underrättelsechef, Region Mitt
Madeleine Tügel, Spelberoendes förening, Malmö

Moderator: Sara Lindholm, Ordförande, Svenska spels Forskningsråd

(Med reservation för ändringar)

Spelberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet

1 januari 2018 likställde Socialtjänstlagen spelmissbruk med missbruk av substanser, vilket utvidgade kommunens och regionens ansvar att stödja och hjälpa personer med hasardspelsyndrom. Idag är spelberoende en växande folksjukdom som berör 800 000 svenskar – under pandemin ökade antalet hjälpsökande kvinnor med närmare 300 procent. Forskning visar även att beroende av spel och alkohol kan stärka varandra, liksom att spelmissbruk medför ökad risk att utveckla psykisk ohälsa.

Ett år senare, 1 januari 2019, omreglerades den svenska spelmarknaden i syfte att öka kontroll och konsumentskydd. I en rapport från 2021 beskriver dock Finanspolisen onlinespel, vadhållning och statliga casinon som arenor för potentiell penningtvätt. En granskning av 700 misstänkta ärenden visar en överrepresentation bland män födda på 1980-talet, bosatta i utsatta områden och med koppling till organiserad kriminalitet. I januari i år presenterade regeringen förslag kring en förstärkt spelreglering i syfte att hindra illegal spelverksamhet.

Vid seminariet Spelberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet redogör representanter för forskning och polis för det aktuella kunskapsläget inom området. I det följande panelsamtalet ansluter beslutsfattare och ytterligare experter för att diskutera möjliga vägar framåt.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-31