Almedalen 2023: Spelberoende under tider med lågkonjunktur

Torsdag 29 juni sätter U-FOLD fokus på Spelberoende under tider med lågkonjunktur. Redan i goda tider kan spelproblem skada relationer, ekonomi och hälsa. Men vad sker då ekonomin faller även utanför casinots väggar. Välkommen till ett samtal om en folksjukdom med alltmer långtgående följder.

Almedalen 2023: Spelberoende under tider med lågkonjunktur

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Torsdag 29 juni, kl. 09.30–10.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2023

MEDVERKANDE

Anneli Berger, Chef för omsorgskommunikation, Svenska Spel
Anders Håkansson, Professor, Lunds universitet
Sara Lindholm-Larsson, Svenska Spels oberoende forskningsråd
Mikael Malm, Folkhälsomyndigheten
Fred Nyberg, Professor, Uppsala universitet
Madeleine Tügel, Spelberoendes Riksförbund

Yasmine Bladenius, Riksdagens socialutskott (S)
Jonas Segersam, Kommunalråd, Uppsala kommun (KD)
Niklas Wykman, Finansmarknadsminister (M) 

Moderator: Mia Sundelin, Sveriges Kommuner och Regioner

(Med reservation för ändringar)

SPELBEROENDE UNDER TIDER MED LÅGKONJUNKTUR

För fem år sedan likställde Socialtjänstlagen spelmissbruk med missbruk av substanser, vilket utvidgade kommunens och regionens ansvar att ge stöd och hjälp till personer med hasardspelsyndrom. Idag är spelberoende en växande folksjukdom som berör ett stort antal svenskar. Forskning visar även att beroende av spel och alkohol kan stärka varandra, liksom att problematiskt spelande ofta inkluderar psykiatrisk samsjuklighet.

Vid seminariet redogör representanter för forskning och andra berörda delar i samhället för det aktuella kunskapsläget inom området. I det följande panelsamtalet ansluter beslutsfattare och ytterligare experter för att diskutera möjliga vägar framåt.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande, U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-15