U-FOLD Höstseminarium 2018: Skottlossning, Våld och Droger

Onsdag 14 november inbjuder U-FOLD till Höstseminarium 2018: Skottlossning, Våld och Droger. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna kraftsamling mot en av våra mest aktuella utmaningar.

Tid  Onsdag 14 november, kl. 10.00–12.00 (registrering och kaffe från 9.30)
Plats  Uppsala universitetshus, Sal IX
Ladda hem  Poster Höstseminarium 2018

Skottlossning, Våld och Droger

Antalet dödskjutningar ökar just nu markant i Sverige. En utveckling som experter kopplar till det mångåriga inflöde av illegala skjutvapen som idag ackumuleras i våra större städer. Även narkotikahandeln ändrar skepnad, och i områden där försäljningen intensifieras kommer fler skjutvapen till användning. Vi står alltså inför två olyckliga förlopp som alltför ofta sammanfaller med katastrofal utgång.

Onsdag 14 november inbjuder U-FOLD till Höstseminarium 2018: Skottlossning, Våld och Droger. Vi tar del av aktuell kunskap med inlägg av Jale Poljarevius, chef vid Uppsalapolisen, Mia-Maria Magnusson, narkotikapolis och forskare som kartlagt Sveriges öppna drogscener, Christian Fröden, chef för gränspolisens ensamkommandegrupp och Mathias Hallberg, professor med fokus på dopning. Seminariet rymmer även ett panelsamtal mellan talarna och inbjudna politiker.

U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetshus tillhör regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap.

Varmt välkommen till ett nytt högaktuellt seminarium med U-FOLD.

Program

09.30    Registrering och kaffe

10.00    Inledning

10.10    Aktuella skeenden i Upsalaområdet
             Jale Poljarevius, chef, Uppsalapolisen

10.30    Öppna drogscener i Sverige
             Mia-Maria Magnusson, narkotikapolis och forskare

10.50    Rekrytering av ensamkommande unga till våldskriminalitet
             Christian Frödén, chef, Gränspolisens ensamkommandegrupp

11.10   Betydelsen av dopning vid våld och drogmissbruk
            Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet

11.30   Panelsamtal – Så kan vi ändra skeendet
            Pia Steensland, Riksdagsledamot (KD)
            Mohamad Hassan, kommunalråd (L), Uppsala kommun
            Christian Frödén, chef, gränspolisens ensamkommandegrupp
            Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
            Mia-Maria Magnusson, narkotikapolis och forskare
            Jale Poljarevic, chef, Uppsalapolisen

Moderator Fred Nyberg, Professor e.m. i biologisk beroendeforskning


Följ U-FOLD på Facebook
Följ U-FOLD på Instagram