Almedalen 2019: Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?

Torsdag 4 juli belyser U-FOLD framtidens alkoholpolitik och huruvida Sverige fortfarande behöver speciella försäljningsställen. Enligt januariöverenskommelsen ska en ny utredning om gårdsförsäljning genomföras, men ledande experter manar till försiktighet.

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Torsdag 4 juli 2019, kl. 14.30-15.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2019

Medverkande

Akko Ankarberg, Ordf. Riksdagens socialutskott (KD), Sveriges riksdag
Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Karin Lavesson, barnmorska, Prima
Johan Lindblad, enhetschef, Systembolaget
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet
Lotta Borg Skoglund, överläkare, Akademiska sjukhuset

Gabriel Romanus, f d socialminister, Stockholm (moderator)

Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?

Idag beräknas 446 000 personer i Sverige missbruka eller vara beroende av alkohol, men trots det uppenbara folkhälsoproblemet lyser ämnet ofta med sin frånvaro i den politiska debatten. En granskning av våra etablerade partiers hemsidor pekar dock på en förhållandevis enad hållning i de alkoholpolitiska frågorna: Restriktivt och ansvarsfullt är återkommande begrepp. Missbruk och skadligt drickande ska förebyggas, bra behandling och vård är andra centrala termer.

Den största vattendelaren tycks röra gårdsförsäljningens vara eller icke vara, en fråga som med jämna mellanrum når ytan. 2017 motionerande Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD) om gårdsförsäljning av alkohol. I november 2018 gjorde Margareta Cederfelt (M) detsamma. Ofta åberopas främjande av landsbygdsturism, företagande och arbetstillfällen – och i januariöverenskommelsen fastslås att En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras.

Systembolaget Aktiebolaget grundades 1955 och har sedan dess lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med drycker som har en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent. Idag medger dock lagen inköp av alkohol via nätet, och då även alkoholkonsumtionen bland Sveriges unga minskat markant så förespråkar allt fler det statliga monopolets avskaffande, men Ingrid Nylander, professor i farmakologi vid Uppsala universitet, manar till försiktighet.
– Sveriges alkoholpolitik har visat sig både framgångsrik och hållbar. Nu ser vi hur allt fler EU-länder försöker anamma vår svenska modell, och jag skulle önska att fler uppskattade Systembolaget och dess öppettider. Vi måste respektera att många inte klarar att hantera sitt drickande, och förmodligen vinner vi alla på att det är åtminstone lite krångligt att köpa alkohol.

Vid seminarium Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen? belyser vi en aspekt av beroendefältet som trots stor relevans ofta befinner sig i medial och politisk skugga. I samtalet deltar beslutsfattare, forskare och representanter för Systembolaget och vården.

Kontakt

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se