Almedalen 2019: Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?

Måndag 1 juli sätter U-FOLD fokus på Hjärndopning, en genväg att med anabola androgena steroider och centralstimulerande preparat förstärka sin kreativitet och mentala kapacitet – men som i flera fall utgjort ett första steg till tyngre droger och beroende.

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Måndag 1 juli 2019, kl. 09.30-10.30
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2019

Läs även  Mohamad Hassan: Jag välkomnar en debatt om hjärndopning

Medverkande

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Mohamad Hassan, kommunalråd (L), Uppsala kommun
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet
Charlotta Rehnman-Wigstad, direktör, CAN
Pia Steensland, Riksdagens socialutskott (KD), Sveriges riksdag

Annika Jankell, journalist, Wakai (moderator)

Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?

Att dopa sig med anabola androgena steroider (AAS) i syfte att förstärka muskelvolym och styrka är ett välkänt fenomen både inom och utanför idrottsliga sammanhang. Men användning av AAS når även andra arenor, bland annat i syfte att öka kreativitet och mental kapacitet. Under senare år har iakttagits hur universitetsstudenter i Europa och USA tar till centralstimulerande droger och läkemedel – främst medicin mot ADHD – i syfte att öka sin akademiska prestanda. I flera dokumenterade fall har användare utvecklat tolerans mot preparaten, varpå de övergått till amfetamin och med tiden utvecklat beroende.

De centralstimulerande läkemedel som i första hand används vid behandling mot ADHD är metylfenidat och amfetamin, båda narkotikaklassade men med dosberoende effekt – behandlingsdosen för barn med ADHD motsvarar cirka en hundradel av den dos en missbrukare använder. De långsiktiga effekterna av behandling med centralstimulerande läkemedel är ännu ofullständigt utvärderade, men flera studier visar att det inte medför ökad risk för framtida missbruk.
– Vi vill förmedla en aktuell bild av kunskapsläget kring de risker som föreligger, även med stimulantia som så kallade energidrycker, men också belysa möjligheter att använda centralstimulerande läkemedel vid behandling mot exempelvis depression, säger Mathias Hallberg, professor vid Uppsala universitet.

I seminarium Hjärndopning – drogframkallad kreativitet? deltar experter och beslutsfattare med föreläsningar samt i en paneldiskussion.

Kontakt

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se