Almedalen 2019: Psykisk ohälsa och droger

Tisdag 2 juli sätter U-FOLD fokus på Psykisk ohälsa och droger, en utmaning som tycks öka i takt med antalet psykiatriska diagnoser och förskrivningar av psykofarmaka. Men var och när gör samhällets insatser störst nytta?

Plats  D-huset, Kaserngatan 1, Visby
Tid  Tisdag 2 juli 2019, kl. 12.45-13.45
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2019

Medverkande

Mathias Hallberg, Professor, Uppsala universitet
Niklas Långström, Psykiatriker, docent, Karolinska institutet
Vivianne Macdisi, Regionsråd (S), Region Uppsala
Jonas Segersam, Kommunalråd (KD), Uppsala kommun
Lotta Borg Skoglund, Överläkare, Akademiska sjukhuset
Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare, SKL

Åsa Magnusson, Sektionschef neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset (moderator)

Psykisk ohälsa och droger

Studier visar att en allt större andel av svenskarna upplever nedsatt psykiskt välbefinnande. Redan i tonåren blir psykiska och somatiska besvär allt vanligare – några år tillbaka redovisade Barnens Rätt i Samhället (BRIS) att hälften av alla telefonsamtal från äldre tonåringar rör psykisk ohälsa och i de yngsta grupperna ökar antalet som bär på självmordstankar. Föga oväntat ökar söktrycket till barn- och ungdomspsykiatrin stadigt sedan drygt tre decennier. Statistiken visar också att antalet barn i åldrarna 10 till 17 år som får en psykiatrisk diagnos och förskrivs psykofarmaka fördubblats det senaste decenniet.

Med psykisk ohälsa följer en risk att utveckla beroende av såväl läkemedel som droger. I många fall handlar det om samspel mellan gener och uppväxtmiljö: Upp till nittio procent av de ungdomar som kommer till Maria Ungdom har en psykiatrisk diagnos, detsamma gäller även en majoritet av deras föräldrar. Å andra sidan är vägen sällan helt linjär, upp till var tredje person som söker vård för psykisk ohälsa har redan en beroendediagnos.
– Forskning visar att i ju yngre ålder en person börjar prova droger, desto större är risken att utveckla beroende. Alltså måste preventiva insatser sättas in i god tid, vilket i sin tur förutsätter tidiga och korrekta diagnoser. För att förebygga riskerna måste vi identifiera dem som löper störst risk, ställa rätt diagnos och redan i unga år ge dem det stöd och de insatser de behöver, konstaterar Lotta Borg Skoglund, överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Vid seminariet Psykisk ohälsa och droger deltar experter från lärosäten, myndigheter och organisationer som tillsammans med politiker belyser fakta och möjliga lösningar på denna problematik.

Kontakt

Mathias Hallberg, professor, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 41
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se