U- FOLD Storseminarium 2014

Du är inbjuden att delta vid U-FOLD Storseminarium 8 april 2014 i Uppsala universitetshus aula. Kom, lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot läkemedels- och drogmissbruk.

Plats: Uppsala universitetshus, aulan (karta)
Tid: tisdag 8 april 2014, kl. 9.30-13.00

Vägen till drogfrihet – Att ta kontroll över sitt liv

Forskning visar att vissa individer löper större risk att hamna i missbruk och beroende. Det handlar om såväl ökad exposition för droger som sociala och ärftliga faktorer. Men vilka förutsättningar har vi att ta oss ur ett liv i droger? Vid Storseminarium 2014 sätter U-FOLD fokus på möjligheten att finna vägen till drogfrihet och att ta makten över vårt eget liv.

I samtalet deltar forskare, beslutsfattare och en rad färgstarka personligheter – varav flera med egen erfarenhet av området. Ta möjligheten att lyssna till bland andra Camilla Kuylenstierna, författare, Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör vid Svenska Dagbladet, samt Anders Sjöborg, sociolog vid Uppsala universitet. Seminariet avslutas med ett panelsamtal.

Varmt välkommen!

Program (reservation för ändringar)

09.30     Välkomnande och inledning
             Fred Nyberg, Professor, koordinator vid U-FOLD

09.40     Att ta makten över sitt eget liv
             Tove Lifvendahl, Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet

10.00     Från vatten till vin? Attityder till alkohol bland unga kristna.
             Anders Sjöborg, sociolog, CRS, Uppsala universitet

10.15     Vändpunkt – Om vägen ur missbruk till ett drogfritt liv
             Anette Forsberg, etnolog, Karlstad

10.30     Från adlig fullblodsalkoholist till ett ansvarsfullt liv
             Camilla Kuylenstierna, författare och föreläsare, Cachét

10.50     Kafferast

11.15     Vägen till spelnykterhet
             Magnus Rydeving, rådgivare, Spelnykter

11.30     Hur utnyttjar en socialarbetare den kraft som bor i destruktiviteten?
             Marika Bjerstedt-Hansen, socionom, Socialnämnden, Osby kommun

11.45     TUTCH – Att förändra hälsoskadliga värderingar hos skolungdom
             Robert Åkesson, VD, Stiftelsen Choice

12.00     Med Elvis toner till drogfrihet
             Lars Lind-Jaktlund, Stockholm

12.15     Panelsamtal: Vägen till drogfrihet – Att ta kontroll över sitt liv

             Deltagare:
             Annika Qarlsson, riksdagsledamot (C),
             Marika Bjerstedt-Hansen, Socialnämnden (S), Osby kommun
             Camilla Kuylenstierna
             Tove Lifvendahl
             Magnus Rydeving
             Robert Åkesson

13.00     Avslutning, lättare lunch serveras

Moderator: Gabriella Andersson, ordförande, Farmaceutiska studentkåren