U-FOLD storseminarium 2020

INSTÄLLT! Storseminariet den 18 mars är tyvärr inställt. På grund av det rådande läget gällande COVID-19 skjuter vi storseminariet på framtiden. U-FOLD följer Uppsala universitets rekommendationer att konferenser/tillställningar med över 100 deltagare inte bör genomföras. Vi hoppas att återkomma med ett nytt datum så fort läget stabiliserats.

-------

Onsdag 18 mars inbjuder U-FOLD till storseminarium 2020: Drogernas roll bland kriminella unga - var finns lösningen? Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot en av våra mest aktuella utmaningar.

Tid: Onsdag 18 mars 2020, klockan 10.00–12.00 (registrering och kaffe från 9.30)
Plats: Universitetsaulan, Uppsala
Övrigt: Fri entré 

Drogernas roll bland kriminella unga -
var finns lösningen?

U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetsaula tillhör regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap. 

Allt fler barn i Sverige under 15 år har under de senaste åren misstänkts för brott. Enligt polismyndigheten så anmäldes under 2018 drygt 18 000 brott där den misstänkte var under 15 år, vilket motsvarar en ökning med nästan 20 procent i jämförelse med år 2015. Det är inom kategorin våldsbrott som den största ökningen noterats. Antalet barn under 15 år som misstänktes för brott uppges ha ökat med 40 procent 2015 och 2018 samma höga nivå kunde konstateras även under 2019. Eftersom personer under 15 år inte kan dömas så är det läm socialtjänsten som får besluta om olika insatser och stöd till såväl brottsutövaren som anhöriga.

Det handlar alltså inte bara våldsdåd som uppmärksammats under senare år inte bara drabbat unga, utan det är unga som svarat för själva utförandet av våldshandlingen. Många har reagerat kraftigt på denna utveckling och ger uttryck för stora bekymmer över en grov brottslighet bland unga som man menar växer lavinartat och pekar på uppgifter om att siffran för antalet brott i storstadsområdet tredubblats under 2019 jämfört med 2015. Det uppges även att i hela landet så har antalet barn yngre än 15 år som misstänks för våldsbrott nästan fördubblats. Man ifrågasätter hur politiker och myndigheter hanterar frågan.

En genomgående faktor i detta sammanhang är droger och droghandel. Många våldsdåd utförs av drogpåverkade unga och många av de unga för sina dödliga tillhyggen av äldre personer som står i ledningen för gängkriminalitetens hantering och försäljning av droger. Här ingår inte bara droger som gör användare mer aggressiva och våldsbenägna utan även droger som kan ge allvarliga fysiska såväl som psykiska skador. Många skjutningar och dåd med sprängämnen kan associeras med konflikter mellan olika kriminella gäng.

Vid seminariet den 18 mars kommer representanter för såväl polis och forskning att redogöra för den dagsaktuella situationen, både i Uppsala som i landets helhet. Även politiker kommer att närvara i de panelsamtal som kommer att föras för att belysa ämnet. Samtal som fokuserar på frågan om relevanta åtgärder för att bemöta och lösa problemet.

Varmt välkommen till ett nytt högaktuellt aulaseminarium!

Program onsdag 18 mars

9.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkomnande och inledning
Mathias Hallberg,
professor i molekylär beroendeforskning, ordförande för U-FOLD
10.05 Polismyndighetens lägesbild och strategiska arbete
Jale Poljarevius,
lokalpolischef Uppsala-Knivsta
10.25 Vad händer i Stockholm och nationellt?
Lennart Karlsson,
poliskommissarie, ordförande för Svenska narkotikapolisföreningen
10.45 Skadetolkning vid våldsbrott
Ingemar Thiblin,
professor i rättsmedicin
11.05 Att förhindra ungas rekrytering till brottslighet
Marianne Kristiansson,
överläkare och professor i rättspsykiatri, Karolinska Institutet
11.25 Individanpassade förebyggande insatser för ungdomar i riskzonen
Helen Jaktlund,
Nattvandrarna, f.d. vice ordförande för Farsor och morsor på stan

Paneldeltagare (förutom talarna)

Eva Christiernin (S), ordförande för socialnämnden, Uppsala kommun
Erik Weimann (M), ordförande i regionfullmäktige i Region Uppsala

Moderator

Fred Nyberg, professor emeritus. biologisk beroendeforskning

Anmäl dig till seminariet