Vägen ur ett beroende - Nya behandlingsstrategier

U-FOLD återvänder till Visby och Almedalsveckan 2016. I år genomför forumet sex seminarier med fokus på bland annat Vägen ur ett beroende - Nya behandlingsstrategier.


 

Se seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6094/

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum
Tid: Torsdag 7 juli 2016, 14.30 – 16.00

Vägen ur ett beroende - Nya behandlingsstrategier

Vid sidan av läkemedelsbehandling har drogberoende sedan länge behandlats med psykosociala behandlingsmetoder. Här ryms bland annat 12-stegsbehandlingar, kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Nyligen har man även tagit fram strategier som akupunktur, meditation och yoga. Detta seminarium tar upp dessa nya tillvägagångssätt och ger även utrymme för nya läkemedelsstrategier för återställande av drogframkallade skador.

Deltagare:
Lena Bergdahl
, doktorand, Uppsala universitet
Ninna Edgardh, professor, Uppsala universitet
Annika Jankell, journalist
Lars Lind Jaktlund, nykter alkoholist
Carola Lundgren, behandlingsansvarig, Livskrafts Rehabiliteringscenter
Fred Nyberg, seniorprofessor, Uppsala universitet, koordinator, U-FOLD

Panel:
Talarna
Helen Lind Jaktlund, Nattvandrarna

Moderator:
Paulina Neuding, jurist/publicist