Yoga – En alternativ väg ur beroende?

17 mars inbjuder U-FOLD till seminarium Yoga – En alternativ väg ur beroende? där vi sätter fokus på en kompletterande metod till traditionell läkemedelsbehandling längs vägen ur ett missbruk.

Tid: Fredag 17 mars, kl. 10-13
Lokal: Ekonomikum, Hörsal 1
Program: Yoga – En alternativ väg ur beroende?

Anmälan (fri entré): http://doit.medfarm.uu.se/kurt9898

Yoga – En alternativ väg ur beroende? 

Idag prövas många kompletterande och alternativa metoder till traditionell läkemedelsbehandling längs vägen ur missbruk och beroende. Bland annat märks akupunktur, tolv-stegs behandling, meditation, religiösa omvändelser samt den i västvärlden mycket populära body-yogan vars rötter vi hittar i Sverige. Vid U-FOLDs seminarium 17 mars sätter vi fokus på just yoga, som på senare år med framgång utgjort behandlingsalternativ vid psykiatriska komplikationer, stress och smärta.

Vi gästas bland annat Göran Boll, som i många år arbetat med Medicinsk yoga och initierat framgångsrik behandling av olika stressyndrom vid Karolinska sjukhuset. Från Stockholm kommer även Ulf Wallgren, tidigare nyhetsankare i SVT som idag engagerar sig i yogautbildning vid MediYoga i Stockholm. Vi lyssnar till Eva Seilitz och Nora Kerekes som rapporterar om en forskningsstudie av yogans effekter på klienter i kriminalvården, och tar även del av amerikanska rapporter om hur yoga förtjänstfullt kunnat bidra och komplettera såväl terapi som prevention vid drogberoende.

Presentationen följs av panelsamtal under ledning av journalisten och programledaren Annika Dopping.


Deltagare:

Göran Boll, Dipl. yogalärare, Grundare av MediYoga, Stockholm
Nora Kerekes, Docent, Högskolan Väst, Trollhättan
Eva Seilitz, FM, Grundare av Krimyogan, Kriminalvården
Ulf Wallgren, Journalist, f.d. Nyhetsuppläsare SVT
Fred Nyberg, Seniorprofessor och Koordinator för U-FOLD

Moderator: Annika Dopping, journalist, programledare