Utbildningar

U-FOLD erbjuder befintliga och behovsframtagna utbildningar inom missbruks- och beroendeområdet. Nätverkets partners erbjuds även stöd vid upplägg och genomförande av kurser för behovsprioriterad kunskap kring läkemedels- och drogberoende. Information om aktuella utbildningar publiceras kontinuerligt.

Aktuella utbildningar

Genomförda utbildningar

Senast uppdaterad: 2023-01-10