Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7.5 hp

I kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära förmedlas en bred kunskap om drogberoende. Kursen är neurobiologiskt inriktad och utgör en fördjupning i farmakologi.

Vi behandlar verkningsmekanismer och effekter. Vi tar upp läkemedel vid drogberoende, deras verkningsmekanismer och effekter. Kunskaper om djurexperimentella metoder för studier av drogberoende och teoretiska kunskaper om behandling och terapiformer på behandlingshem ingår.

Exempel på frågor vi belyser är: Hur uppkommer drogberoende? Hur verkar olika missbruksdroger? Finns behandling vid drogberoende och hur går den till?

Kursen ger den studerande en påbyggnad för vidare studier och arbete inom neurofarmakologi och beroendevetenskap. Kursen utgör dessutom en grund för inträde till forskarutbildning i motsvarande ämnesområde.

Läs mer: