Missbruk och beroende, 7.5 hp

Kursen Missbruk och beroende, 7,5 hp gavs första gången VT 2012. Kursen – som ges i kvartsfart på kvällstid – är avsedd att ge en orientering inom drogberoendeområdet och en baskunskap som kan användas inom många yrkesområden.

Primära målgrupper är studenter som läser program inom psykologi, medicin, vård, farmaci, sociologi, juridik vilka önskar få en basal kunskap om beroendeframkallande medel och beroende, liksom övriga studenter samt yrkesverksamma personer som vill komplettera sin utbildning.

Kursens syfte är att förmedla en grundläggande kunskap om missbruksdroger och om beroendemekanismer i hjärnan. Grundläggande kunskap förmedlas om hur hjärnans belöningsnätverk fungerar, om dess naturliga funktion och om hur det påverkas av olika missbruksdroger.

Under kursen behandlas hur alkohol, läkemedel, opioider, amfetamin, kokain, nikotin, cannabis, så kallade partydroger och dopingpreparat påverkar hjärnan vid såväl kortvarig som långvarig användning. Dessutom behandlas individuella skillnader i sårbarhet för drogberoende, basala teorier om hur beroende utvecklas, kulturella aspekter, samsjuklighet samt behandling av drogberoende.

Läs mer: