Basutbildning i Riskbruk, Missbruk, Beroende

Regionförbundet i Uppsala Län och U-FOLD erbjuder tvådagars basutbildning i riskbruk, missbruk och beroende. Utbildningen genomfördes senast 13-14 mars 2014.

Basutbildning i Riskbruk, Missbruk, Beroende

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter riskbrukande, missbrukande och beroende patienter/klienter.

Dag 1 fokuserar på grundläggande kunskap inom riskbruk, missbruk och beroende, framförallt om alkohol, cannabis och läkemedel. Vi belyser även problematiken kring nätdroger och samsjuklighet.

Dag 2 innehåller föreläsningar om bemötande, motiverande samtal för förändring samt evidensbaserade riktlinjer och arbetssätt. Vi belyser också brukarrevision och familjeperspektiv vid missbruk.

Program (vid utbildning 13-14 mars 2014)

Dag 1 – 13 mars 2014

09.00–09.10  Välkomna och Inledning
                    Helene Andersson, Utvecklingsledare, Metodstödjare, RIM-projektet, Regionförbundet Uppsala Län

09.10–09.45  Hjärnans belöningssystem: Ett neurobiologiskt perspektiv. Vad händer i hjärnan vid drogpåverkan? 
                    Mathias Hallberg, Farm. dr, Lektor, Uppsala universitet

09.50–10.30  Vad är riskbruk, missbruk och beroende? Screening, definitioner
                    Att upptäcka ett risk- eller missbruk. Finns det kännetecken?
 
                    Lars Håkan Nilsson, Psykiater, Medicinsk rådgivare, Kriminalvården, Norrköping

10.30-11.00  Kaffe

11.00-11.45  Missbruk och psykisk ohälsa, hur hänger det ihop i ett arv och miljöperspektiv? 
                    Kent W Nilsson, Professor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala universitet

11.45–13.00  Lunch

13.00-13.45   Alkohol som beroendesjukdom hos kvinnor
                     Åsa Magnusson, Med. dr, Psykiater, beroendeläkare, adjunkt, KI

13.45-14.30   Cannabis: Symptom och skadeverkningar
                     Kerstin Käll, Med. dr, Överläkare, Beroendekliniken, Linköping

14.30-15.00   Kaffe

15.00-16.00   Läkemedelsberoende samt nätdroger
                     Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset

16.00-16.30   Samsjuklighet, dubbeldiagnos. SIP
                     Tobias Eriksson, Chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset

16.30             Avslutning

Moderator:
Myron Zaluha
, Projektledare, uppdragsutbildning, U-FOLD, Uppsala universitet

Dag 2 – 14 mars 2014

09.00–10.15    Bemötande och förändring. Finns det evidensbaserade metoder vid samtalet med patienter som dessutom ökar sannolikheten för förändring?
                      Åke Farbring, F K, har i många år arbetat med program- och metodutveckling när det gäller motiverande samtal samt implementering av evidensbaserade samtalsmetoder

10.15–10.45    Kaffe

10.45-11.45     Vad hjälper? Evidensbaserade metoder och riktlinjer
                       Anders Hammarberg, Med. dr, Leg. Psykoterapeut, Centrum för psykiatriforskning, KI, Beroendecentrum Stockholm

11.45-13.00     Lunch

13.00-13.30     Brukarinflytande och brukarrevision
                       Petra Rohrer, Projektledare för brukarmedverkan inom RIM-projektet, Regionförbundet, Uppsala län
                       Anna-Karin Söderberg, Ordförande, Brukarnas Revisionsbyrå

13.30–14.15     Evidensbaserad praktik – i praktiken
                       Karin Alexanderson, Fil. dr, forskare i socialt arbete, Uppsala universitet

14.15-14.45      Kaffe

14.45-15.30      Missbruk i ett familjeperspektiv – alla behöver hjälp: Vad säger barn och föräldrar själva om sin situation och behov? Preliminärt resultat från ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i Uppsala län. 
                        Karin Alexanderson, Fil. dr, forskare i socialt arbete, Uppsala universitet

15.30-16.00       Avslutning

Moderator:
Myron Zaluha
, Projektledare, uppdragsutbildning, U-FOLD, Uppsala universitet
Helene Andersson, Utvecklingsledare, Metodstödjare, RIM-projektet, Regionförbundet Uppsala Län