Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

9 och 22 mars inbjuds till två dagars Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende. Kursen ger dig aktuell kunskap med särskilt fokus på helhetsperspektiv och samverkan i syfte att skapa förutsättningar för vård och stöd som är jämlik, jämställd och baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

Tid  9 och 22 mars 2023, kl. 8:30-16:30
Plats Uppsala, lokal meddelas senare
Se Mer information & Anmälan

Basutbildning om riskbruk, missbruk och beroende

Välkommen till två dagar som ger aktuell och grundläggande kunskap om olika former av beroendeproblematik. Utbildningen riktar sig till dig som är medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som och i ditt arbete möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende, exempelvis:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård).
  • Även andra verksamheter som möter personer med riskbruk, skadligt bruk/missbruk och beroende eller deras närstående kan ha god användning för denna basutbildning (exempelvis elevhälsa, studenthälsa).

Utbildningen är kostnadsfri för medarbetare i länets kommuner eller Region Uppsala. Chefs medgivande krävs inför anmälan till basutbildningen. Övriga intresserade i mån av plats och till en kostnad, kontakta maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se för mer information.

ARRANGÖRER

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Senast uppdaterad: 2023-08-15