Nationella Utbildningsdagar 2018: Behandling av opioidberoende

Utbildningsdagarna aktualiserar frågor, behov och strategier för optimerad kvalitet vid behandling av opioidberoende inklusive smärtstillande läkemedel, samt aspekter relaterade till personer som injicerar droger (PWIDs) såsom hepatit C. Vi berör även implementeringen av Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Tid 26-27 april 2018
Plats Hotell Kristina, Rektor Cullbergs väg, 193 23 Sigtuna
Ladda hem Program 26-27 april 2018

Behandling av opioidberoende

Utbildningsdagarna aktualiserar frågor, behov och strategier för optimerad kvalitet vid behandling av opioidberoende inklusive smärtstillande läkemedel, samt aspekter relaterade till personer som injicerar droger (PWIDs) såsom hepatit C. Vi berör även implementeringen av Socialstyrelsens nya Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på beroende, samsjuklighet samt framtida alternativ och kompletteringar till medicinsk och psykoterapeutisk behandling. Bland föreläsarna ryms flera av Sveriges ledande experter inom fältet.

Pris inkl. helpension 3400 SEK exkl. moms tom 22/3, därefter 3900 SEK exkl. moms.

Antalet platser är begränsat Vi uppmanar alla att snarast inkomma med anmälan.

Kontakt och mer information sigtunadagar2018@akademikonferens.se
Ladda hem Inbjudan till Nationella Utbildningsdagar 2018